ข่าวจ้าเกี่ยวกะคดี Asiasoft

คำพิพากษาฏีกา ฉบับย่อพิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมว่าจำเลยให้เช่าหรือเสนอให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของกลางซึ่งมีโปรแกรม Ragnarok online ของโจทก์ร่วมบรรจุอยู่ โดยรู้อยู่ว่าโปรแกรมดังกล่าวละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ร่วมเพื่อหากำไรทางการค้าหรือไม่ โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ragnarok online สามารถเล่นได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของจำเลย ได้ ๒ วิธี คือ- วิธีแรกผู้เล่นติดตั้งโปรแกรมกล่าวจาก Internet แล้วใช้รหัสผ่านจากบัตรเติมเงินเข้าไปเล่นเกมดังกล่าว

- วิธีที่ ๒ ผู้เล่นนำแผ่นซีดีที่มีโปรแกรมดังกล่าวบรรจุไว้ในเครื่องเล่นซีดีรอมในคอมพิวเตอร์แล้วติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว จากนั้นใช้รหัสผ่านจากบัตร เติมเงินเข้าไปเล่นเกมดังกล่าวเครื่องคอมพิวเตอร์ของกลางทั้ง ๑๑ เครื่อง มีโปรแกรม Ragnarok online บรรจุอยู่ ส่วนการนำโปรแกรมดังติดตั้งในคอมพิวเตอร์ทาง Internet นั้นนายวีระพล โชติเลอศักดิ์ พยานโจทก์ ซึ่งเป็นลูกจ้างบริษัท เอเซียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เบิกความว่า- ต้องใช้เวลาประมาณ ๑๐ ถึง ๑๒ ชั่วโมง สำหรับผู้ที่จะเล่นโปรแกรม Ragnarok online ได้- ต้องสมัครเป็นสมาชิกของโจทก์ร่วมและซื้อบัตรเติมเงินที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไป ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นหรือตัวแทนจำหน่ายของโจทก์ร่วม- หากไปเล่นในคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Ragnarok online จะไม่สามารถเล่นได้ โจทก์ได้แจกซีดีโปรแกรม Ragnarok online ให้แก่ร้านค้า ผู้ประกอบการนิตยสารเกม ผู้ที่ซื้อบัตรเติมเงิน- เมื่อติดตั้งโปรแกรม Ragnarok online ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วโปรแกรมดังกล่าวก็จะค้างอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น- แต่ถ้าผู้เล่นไม่มีบัตรเติมเงินก็ไม่สามารถเล่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ragnarok online ได้จำเลยนำสืบว่ามีผู้ที่มาใช้บริการมาใช้เล่นเกมที่ร้านแล้วติดตั้งโปรแกรม Ragnarok online จาก Internet ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีซีดีรอมจำนวน ๕ เครื่อง และอีก ๖ เครื่องที่มีซีดีรอมก็มีโปรแกรมดังกล่าวอยู่ในเครื่องด้วย โปรแกรมดังกล่าวเมื่ออยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งแล้วบรรดาลูกค้าที่มาเล่นเกมในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของจำเลยก็สามารถใช้ระบบแลนดึงจากเครื่องที่มีโปรแกรมดังกล่าวติดตั้งอยู่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ติดตั้งได้เห็นว่า ตามทางนำสืบของโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานใดๆ ที่ยืนยันข้อเท็จจริงว่าจำเลยเป็นผู้ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ragnarok online ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของกลางส่วนข้อเท็จจริงที่จำเลยยินยอมให้ผู้อื่นติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวลงในเครื่อง คอมพิวเตอร์ของกลางนั้นจำเลยนำสืบต่อสู้ว่าสำหรับการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวหาก Internet นั้นมีลูกค้าของจำเลยติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของจำเลยตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าวบุคคลใด ๆ ก็สามารถติดตั้งและเล่นโปรแกรมดังกล่าวได้เพราะเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเปิดให้เล่นฟรีโจทก์ร่วมฏีกาเกี่ยวกับในข้อนี้ว่า โจทก์ร่วมสร้างสรรค์โปรแกรมดังกล่าวเสร็จเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และนำออกโฆษณาครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีลูกค้าของจำเลยติดตั้งเมื่อปี ๒๕๔๓เห็นว่า ที่โจทก์ร่วมอ้างข้อเท็จจริงเรื่องวันเวลาสร้างสรรค์ที่จดทะเบียนนั้น เป็นคนละกรณีกับการสร้างสรรค์โปรแกรมดังกล่าวขึ้นตามความเป็นจริงกรณีจึงอาจเป็นไปได้ตามที่จำเลยนำสืบต่อสู้ว่าก่อนปี ๒๕๔๕ บริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ragnarok online ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีให้ติดตั้งและเล่นโปรแกรมดังกล่าวฟรี การที่จำเลยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดที่ไม่มีซีดีรอมจำนวน ๕ เครื่อง ที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ragnarok online บรรจุอยู่ และคอมพิวเตอร์ที่มีซีดีรอมจำนวน ๖ เครื่อง ที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ragnarok online บรรจุอยู่ไม่มีผลแตกต่างกันการที่มีผู้เข้าเล่นโปรแกรมดังกล่าวจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง ๑๑ เครื่อง ต้องใช้บัตรเติมเงินที่มีรหัสผ่านของโจทก์ร่วมถือได้ว่าผู้เล่นได้ชำระค่าสิทธิ์เล่นเกมในโปรแกรม Ragnarok online ของโจทก์ร่วมโดยผ่านคอมพิวเตอร์ของจำเลยที่ให้ผู้เล่นเช่าเพื่อติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว ถือว่าไม่ได้ว่าจำเลยให้เช่าหรือเสนอให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของกลาง ซึ่งมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ragnarok online บรรจุอยู่โดยรู้อยู่ว่าโปรแกรมดังกล่าวละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ร่วมเพื่อหากำไรทางการค้าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยมาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของโจทก์ร่วมฟังไม่ขึ้นพิพากษายืน.นายจิระ โชติพงศ์นายสุวัฒน์ วรรธนะหทัยนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรีEdit by ChronoSEAL ^^ที่มา & เครดิต

http://www.adslthailand.com/forum/viewtopic.php?t=24987
Games

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา