ข้อมูล Update Nov19 มาแล้ว (ข้อมูล Dancer, Scholar แบบเป็นทางการ มาแล้ว)

http://www.playonline.com/pcd/update/ff11us/20071120wwnX41/detail.htmlไม่ต้อง พูด ย้าย mog house ไปมา ไปมา แล้ว พวกเรา....~
Final Fantasy Xi Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา