จาก SFC สู่ PSP และ จาก Rockman X สู่ Irregular Hunter X

รู้สึกว่าพักหลังๆ Capcom จะรีเมคเกมเ่ก่าๆเป็นว่าเล่น เรียกได้ว่า ทำเกมใหม่ไม่รุ่ง มุ่งหากินกับเกมเก่าดีกว่า แต่ยังไงซะ รีเมคแบบเอาของเก่ามาทำใหม่แบบนี้ ก็ OK ล่ะครับ

ของเก่าของใหม่

News

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา