ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยงแปลงหมวดFF3 เป็น Nintendo clubโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง


ขณะนี้ ทางคณะปฏิรูปการปกครองบอร์ดจีจีในระบบเผด็จการกึ่งประชาธิปไตยอันมีแอดมินนั่งแท่นเป็นประมุข อยู่บนขื่อคา ศาลาและหิ้งคานทองได้เข้าทำการยึดอำนาจปฏิวัติ หมวด FF3 เป้นที่เรียบร้อย จึงขออภัยสมาชิกบอร์ดผู้ได้รับความเดือดร้อนมา ณ.ที่นี้ด้วยลงชื่อ Plamocherid,Rain,กาเบี้ยว,ตะเกียงเอียงๆ,มิสเตอร์โรบอท และผู้ที่มีNDSในครอบครอง สมาชิกคณะปฏิรูป
Nintendo Nintendo Club Games

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา