รบกวรผู้รู้เปรียบเทียบ DRK กับ WAR

ข้อดีข้อเสียของสอง job นีี้แตกต่างกันยังไงมั่งครับ
Final Fantasy Xi Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา