เส้นเลือดตาแตก

เมือเย็นนี้ผมต่อยกับเพือนนแล้วเพือนจิกตาผมแล้วไปดุกระจกเส้นเลือดตาแตก ผมไไม่รุ้ว่านานมั้ยที่มันจะหายเป็นเหมือเดิม ผมกระพิบตาแล้วรุ้สึกปวดๆ ผมกลัวว่าผมะตาบอด

ติดต่อเรา