ใช้โปรแกรมอะไรจึงไรท์ไฟล์ภาษาญี่ปุ่นได้?

ปกติใช้ Nero ฮะ แต่ว่าเวลาไรท์พวกไฟล์เพลงญี่ปุ่น

ที่ชื่อเพลงเป็นภาษาญี่ปุ่น พอไรท์แล้ว ชื่อนั้นมันจะ

กลายเป็นภาษาตัวเลข ภาษาต่างดาวสี่เหลี่ยม มีโปรแกรม

อะไรที่ใช้แทนเนโรได้บ้างฮะ....ขอบคุณผู้รู้ทุกท่านปล.ขออภัยถ้ากระทู้ซ้ำกับที่เคยตั้งมาแล้ว...ลองไล่กระทู้หาแล้ว

ไม่เจอคนถามเรื่องนี้ฮะ...
Technical Problems

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา