BLU magic from dat file

อันก่อนของ Cid ที่โพสท์ไว้ค่อนข้างจะอ่านยาก

ลองมาดูแบบนี้กันมั้ย .. อ่านง่ายกว่า

... เห็นแต่ละท่าแล้ว ... เปลี่ยนใจจาก COR มาเล่น BLU ดีกว่ามั้ยเนี่ย
Final Fantasy Xi Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา