Dragonball Z - วิธีอ่านการ์ด/ต่อสู้

[วิธีอ่านการ์ด]

จะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

- พลังโจมตีของการ์ดจะแสดงเป็นรูปดาวด้านบนของการ์ด โดยแต้มสูงสุดคือ Z (8 แต้ม) ต่ำสุดคือ 1

- action จะแสดงเป็นตัวคันจิตัวใหญ่ตรงกลางการ์ด

- พลังป้องกันของการ์ดจะแสดงเป็นตัวเลขแบบจีนด้านล่างของการ์ด โดยแต้มสูงสุดคือ Z (8 แต้ม) ต่ำสุดคือ 1[การต่อสู้]

จะดูพลังโจมตีของการ์ดเป็นหลัก การ์ดที่มีพลังโจมตีสูงกว่าจะเป็นผู้ชนะและจะทำ action ตามประเภทของการ์ด

ยกเว้นการ์ดเคาเตอร์ที่จะสลับพลังโจมตี ผู้เล่น<>ศัตรู ก่อนแล้วค่อยนำพลังโจมตีที่สลับแล้วมาเปรียบเทียบ[การโจมตี]

หากเลือกการ์ดประเภทโจมตีได้สำเร็จ (พลังโจมตีเยอะกว่าศัตรู)

จำนวน Hit ของการโจมตีจะคิดจาก[พลังโจมตีของการ์ดที่ชนะ] - [พลังป้องกันของการ์ดที่แพ้]

เช่น

การ์ดA Atk:5 Def:1 vs. การ์ดB Atk:1 Def:1

การ์ด A จะเป็นฝ่ายโจมตีจำนวน 4 hit

แต่ในกรณี

การ์ดA Atk:5 Def:1 vs. การ์ดB Atk:1 Def:7

การ์ A จะเป็นฝ่ายโจมตี แต่การ์ดB จะตั้งการ์ดรับได้ทั้งหมดนอกจากนี้ในกรณีที่แต้มเสมอกัน จะให้เลือกการ์ดใบใหม่แต่ทดพลังโจมตีของการ์ดที่เสมอกันไว้เพื่อรวมกับการ์ดฝ่ายที่ชนะภายหลัง

เช่น

การ์ดA Atk:7 Def:1 vs. การ์ดB Atk:7 Def:2

ก็จะให้เลือกการ์ดใบใหม่ โดยทดพลังโจมตี 7 ไว้รวมให้กับผู้ชนะ จากนั้นเมื่อเลือกการ์ดใบใหม่มา

การ์ดA Atk:Z Def:1 vs. การ์ดB Atk:7 Def:1

การ์ดA จะโจมตีด้วยพลังโจมตี 15 (7+8) ส่วนการ์ด B ต้องป้องกันด้วยพลังป้องกัน 1 = การ์ดAโจมตีการ์ดB 14 hit[การเคลื่อนที่บนฉากแผนที่]

ผู้เล่นต้องทำการเลือกการ์ดเพื่อเดินตามช่องในแผนที่

จำนวนช่องที่เดินได้จะดูจากพลังโจมตีของการ์ดที่เลือกขึ้นมา

นอกจากนั้นก็จะมีผลของ action ตามประเภทของการ์ดด้วย

เมื่อหยุดเดินในช่องว่างที่ไม่มีอีเวนท์ จะใช้พลังป้องกันของการ์ดผู้เล่นเทียบกับพลังป้องกันของการ์ดศัตรู

หากฝ่ายผู้เล่นเยอะกว่าก็ไม่ต้องต่อสู้ แต่หากน้อยกว่าก็จะตัดเข้าฉากต่อสู้

[Action]

จะมีทั้งหมด 8 แบบ จะมีผลต่างกันเมื่อถูกใช้ในการต่อสู้หรือในฉากแผนที่ใช้ในฉากต่อสู้ : สั่งโจมตี

ใช้ในฉากแผนที่ : ถ้าเข้าฉากต่อสู้จะได้ทำ action ก่อน 1 ครั้ง (ไม่คิดค่าพลังโจมตีการ์ดใบแรกของศัตรู)ใช้ในฉากต่อสู้ : ชาร์จพลังโจมตี (เพิ่มดาว)

ใช้ในฉากแผนที่ : ถ้าเข้าฉากต่อสู้พลังโจมตีของตัวละครจะสูงขึ้น (โจมตีแรงขึ้น)ใช้ในฉากต่อสู้ : ชาร์จพลังป้องกัน (เพิ่มแต้มป้องกัน)

ใช้ในฉากแผนที่ : ถ้าเข้าฉากต่อสู้พลังป้องกันของตัวละครจะสูงขึ้นใช้ในฉากต่อสู้ : เรียกผู้ช่วยออกมา ซึ่งผลของ action จะขึ้นอยู่กับรูปของผู้ช่วยในการ์ด (ส่วนใหญ่จะเป็นการซัพพอร์ท เช่นเพิ่ม HP, ให้ไอเทม)

ใช้ในฉากแผนที่ : เรียกผู้ช่วยออกมา ซึ่งผลของ action จะขึ้นอยู่กับรูปของผู้ช่วยในการ์ด (ส่วนใหญ่จะเป็นการโจมตี)ใช้ในฉากต่อสู้ : หนี

ใช้ในฉากแผนที่ : ไม่เจอศัตรู

使

ใช้ในฉากต่อสู้ : ใช้ไอเทม

ใช้ในฉากแผนที่ : ใช้ไอเทมใช้ในฉากต่อสู้ : เคาเตอร์การโจมตีของศัตรู

ใช้ในฉากแผนที่ : ล้างการ์ดในมือทั้งหมด

Z

ใช้ในฉากต่อสู้ : ผู้เล่นเลือกประเภท action ของการ์ดได้

ใช้ในฉากแผนที่ : ผู้เล่นเลือกประเภท action ของการ์ดได้[การ์ดคอมโบ] *** ยังไม่คอนเฟิร์มเพราะเล่นแบบหลับๆตื่นๆ

มี 3 แบบคือ

- Power Combo : รวมแต้มพลังโจมตีของการ์ดที่พลังโจมตีเท่ากัน

- Action Combo : รวมแต้มพลังโจมตี + ป้องกันของการ์ดที่มี action เหมือนกัน

- Guard Combo : รวมแต้มพลังป้องกันของการ์ดที่มีพลังป้องกันเท่ากัน
Nintendo Nintendo Club Games

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา