SRW Z ออกแล้วนะครับแผ่นแท้ ที่ HK

ตอนนี้ยังไม่ได้รับคำยืนยันว่า ออกมาเป็น DVD อะไรแต่เท่าที่จับใจความภาษา จีนได้นิดหน่อยคือ DVD9 ครับแล้วกำลังปล่อยให้โหลดทาง FTP มีอะไรจะรายงานให้ทราบ วันนี้ไม่นอนแน่ ครบั
Super Robot Wars Games

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา