การแสดงออก

การแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์เป็นการแสดงความคิดที่เรา

มีต่อสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบคือสิ่งที่เราไม่ชอบก็ตามมันล้วนแต่ที่
จะมีความคิดเห็นที่ตรงกับเราหรือว่าที่ตรงข้ามกันความคิดเห็นที่ดีก็คือความ

คิดเห็นที่คือการวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่ดีหรือว่าแนะนำในสิ่งที่ดีมันไม่ใช่
การที่เรานั้นไปต่อว่าหลุดดาราคนคนหนึ่งหรือว่าจะเป็นนักแข่งเกมการวิพากษ์

วิจารณ์นั้นมักมักที่จะได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทางแย่ลงเมื่อพวกเขานั้นไม่
สามารถกระทำในสิ่งที่กลุ่มคนกลุ่มนั้นคิดหรือว่าทำให้ผิดหวังโดยที่ควรจะเป็น

การให้กำลังใจมากกว่าเมื่อนักกีฬาแข่งขันไม่ว่าจะเป็นจะเล่นเกมหรือว่ากีฬาใน

ชีวิตจริงเรานั้นก็ควรที่จะให้กำลังใจสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ง่ายๆจะถูกมองข้าม

ไปผมเชื่อว่าบางครั้งการทำดี ร้อยครั้งก็ถูกความผิดเพียงหนึ่งครั้งลบเลือนไปได้
Image title


ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา