กำเนิด 3 เผ่าพันธุ์แห่ง StarCraft

[CENTER][/CENTER]

คำนำ

ทำไม่ถึงทำประวัติของ 3 เผ่าพันธุ์แห่ง Starcraftการที่กระผมตัดสินใจทำประวัติ 3 เผ่าพันธุ์แห่ง Starcraft ขึ้นมานั้น แม้ว่าจะเคยมีเว็บหลายๆเว็บ เคยนำเสนอไปก่อนหน้าผมนานแล้ว แต่ผมคิดว่าประวัติ 3 เผ่าพันธุ์แห่ง Starcraft ที่เว็บอื่นๆเคยนำเสนอไปนั้นมีลักษณะที่ย่อๆสั้นๆเกินไป ซึ่งผมเองอ่านแล้วรู้สึกว่า ยังขาดส่วนสำคัญอีกหลายส่วน และในขณะเดียวกันประวัติ 3 เผ่าพันธุ์แห่ง Starcraft เวอร์ชั่นเติมของทาง Blizzard เองก็ยาวเอาการพอสมควร และสำนวนในการเขียนที่อ่านแล้วงงในบางจุด ผมจึงตัดสินใจที่จะเขียนประวัติ 3 เผ่าพันธุ์แห่ง Starcraft ขึ้นมาใหม่ ให้มีลักษณะที่ไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปโดยอิงเนื้อหาหลักตามเวอร์ชั่นเติมของ Blizzard และได้มีการเรียบเรียงใหม่โดยใช้สำนวนที่อ่านง่ายขึ้น(หรืออาจจะยากขึ้นก็ไม่รู้น่ะ อิอิ)สำหรับประวัติ 3 เผ่าพันธุ์แห่ง Starcraft ของผม IonRa นี้หากมีส่วนใดที่ไม่สมบูรณ์ ขาดหายไป ผิดพลาดไปกระผมขอต้องอภัยเพื่อนๆไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ และขอให้เพื่อนๆช่วยเติมเต็มในส่วนที่กระผมขาดด้วยน่ะครับ ขอขอบคุณครับ[CENTER][/CENTER]ประวัติความเป็นมาของ TERRANการเสื่อมถ่อยของอารยธรรมในศตวรรษที่ 21 โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาในระยะเวลาอันรวดเร็ว อันได้แก่ Cybernetic (วิทยาการว่าด้วยการสื่อสารและควบคุมเครื่องจักรและสัตว์) Cloning, Gene-splice ได้มีการนำวิทยาการเหล่านี้มาใช้กับมนุษย์ วิทยาการเหล่านี้ล้วนมีกลุ่มทุนอยู่เบื้องหลัง แต่ในทางกลับกัน กลับถูกนักต่อสู้เพื่อมนุษยชาติและกลุ่มผู้เคร่งศาสนาต่อต้าน อั่นเนื่องมาจากวิทยาการเหล่านี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อร่างมนุษย์(เกิดการกลายพันธุ์ทั้งทางร่างกาย และทางจิต) นี้จึงเป็นที่มาของสงครามระหว่างฝ่ายบริษัท และฝ่ายมนุษย์ชน ได้มีการใช้ตำรวจปราบปรามผู้ที่อยู่ฝ่ายมนุษย์ชนด้วยวิธีการรุ่นแรงไปทั่วโลก และบิดเบือนสื่อเพื่อไม่ให้ประชาชนส่วนใหญ่รู้ความจริงว่ามีการใช้ความรุนแรงระเบียบใหม่22 พฤศจิกายน ปี 2229 ได้มีการก่อตั้ง UPL (Unit Power Leage) ซึ่งมีลักษณะคล้ายสหประชาชาติในปัจจุบัน UPL เข้ามาควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว มีการบังคับให้ทุกคนเลิกนับถือศาสนา และให้ทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษภาษาเดียวเท่านั้น UPL ได้มีความคิดที่จะกำจัดมนุษย์กลายพันธุ์ มนุษญ์ที่ร่างกายใช้เทคโนโลยีเครื่องกล และมนุษย์ที่มีการใช้ยาที่มีผลกระทบทางจิต ให้หมดไปแบบถอนรากถอนโคนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งใหญ่UPL ได้ทำการเสาะหาพวกมนุษย์กลายพันธุ์ พวกที่ร่างกายใช้เทคโนโลยีเครื่องกล พวกที่มีการใช้ยาที่มีผลกระทบทางจิต และตลอดจนผู้ที่ความคิดแตกต่างจากตน มาประหารทิ้งให้หมด รวมๆแล้วก็ประมาณ 400,000,000 คน หลังจากที่ UPL ได้ทำความชั่วร้ายสุดๆจบลงไปแล้ว ก็ได้ทำการพัฒนาโครงการอวกาสต่อ ในยุคนี้ได้มีเทคโนโลยีทางอวกาศใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย ที่โดดเด่นที่สุดก็มี Warp-Drive ที่ทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลา 40 ปี UPL ก็มีอาณานิคมของตนอยู่บนดวงจันทร์ และดาวอีกหลายๆดวงในระยะเวลานี้ Doran Routh นักวิทยาศาสาตร์หนุ่มที่ต้องการหาดาวดวงใหม่ที่มีแหล่งแร่ธาตุ และเชื่อเพลิงมาเป็นอาณานิคมของโลก เพื่อที่จะสร้างอิทธิผลให้ตัวเอง ใน UPL ขึ้น Doran Routh ได้ทำการคัดเลือกนักโทษที่รอการประหารชีวิต อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่านักโทษของพวก UPL ส่วนใหญ่เป็นพวกกลายพันธุ์ครับ นาย Doran Routh แกก็เหลือกเอาแต่มนุษย์กลายพันธุ์ที่มีรางกายแข่งแรง และทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี แล้วแกได้นักโทษทั้งสิ้น 40,000 คน แบ่งขึ้นยานอวกาศจำนวน 4 ลำ นักโทษทุกคนนอนหลับอยู่ในแคปซูล ยานถูกควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ เป้าหมายคือ ดาว Gantris VI

[CENTER][/CENTER]ผู้ถูกเนรเทศ และการหลับอันยาวนานยานสี่ลำประกอบด้วย Nagglfer, Argo, Sansengo และ Recigon โดย Nagglfer เป็นยานลำเดียวที่ถูกตั้งโปรแกรมมุ้งหน้าสู่ Gantris VI ส่วนอีก 3 ลำที่เหลือถูกตั้งโปรแกมให้ติดตาม Nagglfer ในระหว่างการเดินไปในอวกาสเครื่องคอมพิวเตอร์ของยาน Nagglfer เกิดผิดปกติไม่มีการส่งขอมูลกลับไปยังโลก และเป้าหมายของมันไม่ใช่ดาว Gantris VI แต่มันมุ่งหน้าไปเลื่อยๆ และอย่างที่บอกไปแล้ว Nagglfer เป็นยานนำทางเพียงลำเดียวส่วนอีก 3 ลำที่เหลื่อคอยติดตาม Nagglfer ดังนั้นเมื่อ Nagglfer เพี้ยนไปลำเดียวลำอื่นๆก็ ผิดผลาดตาม Nagglfer ไปหมด เมือเวลาผ่านไป (....ถ้าบอกว่า 28 ปีท่านผู้อ่านจะเชื่อหรือเปล่าละนี้) เวลาผ่านไป 28 ปี เครื่องยนต์ของยานเกิดชำรุดยานทั้ง 4 ลำแยกกันตก 4 จุด บนดาวเคราะห์ 3 ดวงยาน Recigon และยาน Sansengo ตกที่ดาวที่มีชื่อว่า Umoja (Recigon ทำการลงจอดผิดผลาดมีผู้เสียชีวิต 8,000 คน)ยาน Argo ตกลงที่ดาวเคราะห์สีแดงชื่อ Mariaยาน Nagglfar ตกลงที่ดาว Tarsonic[CENTER][/CENTER]สมาพันธุ์และโลกใหม่หลังจากการรอนลงของยานทั้ง 4 ลำ เหล่าผู้รอดชีวิตจากการตกของยานได้ต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดบนดาวทั้ง 3 ดวง พวกเขาต้องใช้เวลานานถึง 60 ปีในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีจนกระทั้ง ประชาชนของดาวทั้ง 3 ดวงสามารถเดินทางไปมาหากันได้อีกครั้ง ด้วยยานอวกาศทาง Tarsonic ได้ทำการสำรวจดวงดาวใน Terran Patch ทำให้ทาง Tarsonic ได้ดาวที่อุดมสมบูรณ์ไว้ในครอบครองป็นจำนวณถึง 7 ดวง นี้เป็นปัจจัยที่ช่วยทำให้ Tarsonic เจริญที่สุดใน 3 โลก และแล้ว Tarsonic ได้ประกาศตั้งชื่อรัฐบาลใหม่ในชื่อ Confederacyหลังจากตั้งรัฐบาลใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาง Confederacy ก็ได้ใช้กำลังที่มีอยู่รังแก่เอารัดเอาเปรียบดาวที่มีความเข้มแขงน้อยกว่า Kel และ Moria จึงได้ร่วมมือจัดตั้งกองกำลังขึ้นมาสู้กับ Confederacy จนเกิดสงคราม Guild War ขึ้น สงครามกินระยะเวลานานถึง 4 ปี สงครามจบลงด้วยการที่ Confederacy ได้ขอเจรจาสงบศึก ส่วน Moria ก็รักษาเอกราชไว้ได้ แต่สมาคมเหมืองแร่ทางฝั่ง Moria ส่วนใหญ่หนีไปอยู่กับ Confederacy หมดแล้ว ส่วนทางดาว Umoja กลัวจนไม่กล้าทำอะไร สงคราม Guild War จึงกลายเป็นสงครามที่สร้างความยิ่งให้กับ Confederacyแต่อย่างไรเสียหากผู้ใช้อำนาจไม่มีความเป็นธรรมย่อมเกิดผู้ต่อต้านขึ้นมา นั้นก็คือ กบฎแห่ง Kahol[CENTER][/CENTER]กบฎแห่ง Kaholพวกกบฎแห่ง Kahol ได้สร้างความวุ่นวายต่างๆให้ ฝ่าย Confederacy ทางฝ่าย Confederacy ได้ตอบโต้ด้วยวิธีที่นุ่มนวล แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ช่วยอะไร ทาง Confederacy จึงได้ประกาศกฏอัยการศึก แต่ก็ยิ่งเหมือนกับการราดน้ำมันลงบนกองเพลิง เพราะนั้นทำให้ประชาชนไม่พอใจ Confederacy มากขึ้น และเข้ารวมกับ กลุ่มกบฏแห่ง Kahol มากขึ้น[CENTER][/CENTER]ทาง Confederacy จึงได้ส่งมือสังหาร (Ghost) ไปสังหาร Angus Mengsk ผู้นำของกบฏแห่ง Kohal ร่วมทั้ง ภรรยา และลูกสาวของเขา หลังจากนั้น Arcturus Mengsk ผู้เป็นบุตรชายของ Angus Mengsk ได้ทราบข่าวที่พ่อเขาถูกสังหาร พร้อมครอบครัว ทำให้ Arcturus ซึ่งขณะนั้นกำลังทำธุระกิจเพื่อหาผลประโยชน์กับ Confederay ได้แยกตัวออกมาเพื่อมาต่อต้าน Cofederacy โดย Arcturus ได้รวบรวมกองกำลังผู้เคยติดตามพ่อขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อต่อสู้อีก ส่วนทางด้าน Confederacy ได้ตัดสินใจด่วนเพื่อแก้ปัญหานี้โดยการส่ง จรวดนิวเครียร์ 1,000 ลูกโจมตีดาว Kahol ทำให้มียอดผู้เสียชีวิต 4,000,000 คน (แต่ตอนนั้น Arcturus อยู่ที่ฐานลับบนดาว Umoja)การกระทำดังกล่าวสร้างความเจ็บปวดให้แก่หัวใจ ของ Acturus เป็นอย่างยิ่ง เขาจึงได้ตั้งกลุ่ม "บุตรชายแห่ง Kahol" ขึ้นมาแล้วประกาศว่าจะโค้นล้ม Confedercy ให้ได้แต่แล้วสงครามนี้หาได้มีแต่เพียงมนุษย์ทะเลาะกันเองไม่ แต่มีอีก 2 เผ่าพันธุ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย..-------------

Edited by Staff

สต๊าฟใจดี นานทีมีหน แก้tagให้โชว์ภาพเรียบร้อย
Games

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา