ข้อมูล sp BW lq หลัง pacth 1.18

หลังจากที่ไปลองมาเมื่อวาน

con r47 party 6 คน ไม่ได้ GA เลยlq ที่ link มี

A Terrible Thirst 1+2 link

ตอนจบได้sp 3195 spรวม 3937

Thwack Ye Mole 1+2 link

ตอนจบได้sp 3550 spรวม 4260

Dunesfolk for Dinner 1+3 link

ตอนจบได้sp 3550 spรวม 4868lq ที่ share อย่างเดียว

Necrologos: Ranine Reveries 1+1 link

ตอนจบได้sp 888 spรวม 1900

All Cracked Up 1+2 link

ตอนจบได้sp 1066 spรวม 2422

Hiding Under the Beds 1 link

ตอนจบได้sp 639 spรวม 1294

Netting the Gnats 1+1 link

ตอนจบได้sp 732 spรวม 1232

A Devilet's Best Friend 1 link

ตอนจบได้sp 639 spรวม 994รวมได้ sp 20907
Final Fantasy Xiv Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา