ความสำเร็จ

การที่เรานั้นจะอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีการวิวัฒนาการมาตั้ง
แต่อดีตจะช่วยให้มีความคิดพื้นฐานที่แตกต่างจากเซลล์อื่นเพราะความ
เป็นมนุษย์ของดอกและต่างหากมันก็คือความประสบความสำเร็จตามที่
เรานั้นอยู่เหนือคนอื่นจึงเป็นเรื่องยากมากที่ทุกคนจะประสบความสำเร็จ
ตามแผนที่ตัวเองตั้งของเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกกุหลาบแต่ถึง
กระนั้นก็ยังมีคนที่ได้ทำตามความฝันได้สำเร็จถึงแม้ว่ามันจะต้องใช้ความ
พยายามมากมายเท่าไหร่ก็ตามถึงแม้ว่าเส้นทางมันจะยากลำบากเพราะ
เขานั้นก็พร้อมที่จะพากันไปยังไม่ถึงจุดหมายแล้วว่าจะต้องพบกับ
อันตรายมากมายหรือเผชิญกับเรื่องราวมากมาย
Image title

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา