คำแก้ตัว ของ 2 บริษัท ฮอนด้า & ITC

กรุงเทพฯ – 31 มกราคม 2548 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแสดงความเสียใจที่ได้สร้างความไม่สบายใจต่อลูกค้าอย่างเป็นทางการ พร้อมยืนยันหนักแน่นในเรื่องคุณภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์ และประกาศแผน 5 ข้อ เพื่อสนับสนุนและเสริมความแข็งแกร่งในการใส่ใจดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่มร.โยอิจิ อาโอกิ ประธานบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวแสดงความเสียใจต่อลูกค้าผ่านสื่อมวลชน จากการที่บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยชี้ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความบกพร่องในการสื่อสารนำมาซึ่งความเข้าใจอันคลาดเคลื่อน อย่างไรก็ดี ในโอกาสเดียวกันนี้ มร. อาโอกิ ได้กล่าวยืนยันถึงมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ฮอนด้าที่ผลิตในประเทศไทยอย่างหนักแน่นว่า เป็นคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ซึ่งได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญอิสระบุคคลที่สาม มร.อาโอกิยังกล่าวเน้นว่าจะพัฒนาและเข้มงวดในกระบวนการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าในทุกๆ ด้านในส่วนของคุณภาพการผลิตรถยนต์ฮอนด้าที่โรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มร.อาโอกิกล่าวถึงระบบควบคุมคุณภาพ ซึ่งเริ่มจากกระบวนการผลิตไปจนถึงการส่งมอบรถให้กับลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ข้อยืนยันหนึ่งสามารถตรวจสอบได้จากรายงานด้านคุณภาพรถใหม่ (Initial Quality Survey-IQS) ในประเทศไทยประจำปี 2547 ของหน่วยงานตรวจสอบที่มีชื่อเสียงระดับสากล ซึ่งเน้นสำรวจถึงประสบการณ์แรกเริ่มที่ได้รับจากการซื้อและใช้รถใหม่ของลูกค้า การสำรวจดังกล่าวจัดให้ฮอนด้า แจ๊ซและฮอนด้า ซิตี้ อยู่อันดับที่ 1 และ 2 ตามลำดับในประเภทรถยนต์นั่งโดยสารระดับเริ่มต้นขนาดกลาง ด้วยคะแนนที่สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยโดยรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากนี้ ฮอนด้า ซีอาร์-วี ยังได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่งในประเภทรถยนต์สปอร์ตเอนกประสงค์อีกด้วยมร.อาโอกิ กล่าวอีกว่า รถยนต์ของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ได้รับการต้อนรับจากลูกค้าเป็นอย่างดียิ่ง โดยดูจากการที่บริษัทส่งออกรถยนต์ฮอนด้าที่ผลิตในประเทศไทยไปจำหน่ายยังกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายแรกที่ส่งออกรถยนต์นั่งที่ผลิตในประเทศไทยไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่นในปี 2545 และรถยนต์ฮอนด้า แอคคอร์ด วี6ที่ส่งออกไปยังออสเตรเลียได้รับรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมในกลุ่มรถหรูยอดเยี่ยม 2 ปีติดต่อกัน สำหรับในปี 2547 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ส่งออกยานยนต์จำนวนกว่า 45,000 คัน รวมมูลค่ากว่า 32,000 ล้านบาทแม้ว่ากรณีของลูกค้ารถยนต์ฮอนด้า ซีอาร์-วี จะได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พอใจของลูกค้าแล้วก็ตาม มร.อาโอกิ ยังต้องการที่จะกล่าวย้ำถึงพันธะสัญญาของฮอนด้าในมาตรฐานคุณภาพสินค้าระดับโลกเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ามร.อาโอกิ ชี้ว่า ผลการสำรวจของฮอนด้าและหน่วยงานตรวจสอบหลายแห่งสามารถยืนยันคุณภาพการผลิตระดับโลกของผลิตภัณฑ์บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้และขณะเดียวกันก็ระบุว่า จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้า และสร้างกระบวนการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับลูกค้าของบริษัทฯเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ มร.อาโอกิบอกว่า จะเร่งดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของฮอนด้า และของผู้จำหน่ายในศูนย์ฝึกอบรมฮอนด้าที่เพิ่งเปิดไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และในการประชุมผู้จำหน่ายฮอนด้า วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 นี้ จะได้ประกาศข้อริเริ่ม และแนวนโยบายเร่งด่วน 5 ประการเพื่อให้ทุกฝ่ายนำไปปฏิบัติโดยทันที ประกอบด้วย1. เร่งกระบวนการส่งข้อมูลและความคิดเห็นของลูกค้าในด้านคุณภาพไปยังโรงงานการผลิต2. จัดตั้งระบบในการส่งคำร้องขอของลูกค้าไปยังผู้บริหารในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้น3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการทำงานในการผู้จำหน่ายเพื่อการรองรับต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที4. ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับบุคลากร5. เสริมสร้างความแข็งแกร่งและเข้มงวดในการดำเนินงานของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์มร.อาโอกิสรุปว่า ณ วันนี้ บริษัทฯ ได้ทำความตกลงกับคุณเดือนเพ็ญ ศิลาเกษ ต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ไปเรียบร้อยแล้วมร. โยอิจิ อาโอกิ ประธานบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ฮอนด้า ออโตโมบิล ยืนยันว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามความเหมาะสมแล้ว และเราหวังว่าปัญหาของรถที่ลูกค้าเอ่ยถึงได้รับการแก้ไขให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว โดยเราได้ทำความตกลงปัญหากันอย่างฉันมิตรกับลูกค้าด้วยการรับคืนรถยนต์ด้วยมูลค่าที่สมเหตุสมผล”มร.อาโอกิ กล่าวว่า โรงงานผลิตของบริษัทฯในไทยดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมระดับโลกของฮอนด้า โดยมีเครือข่ายผู้จำหน่ายทั่วประเทศให้การสนับสนุน และดูแลให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกัน กล่าวคือ ปัญหาร้องเรียนทุกเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะได้รับการซ่อม หรือแก้ไขโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเราได้ใช้ความพยายามอย่างจริงใจเพื่อดำเนินการตามคำขอของลูกค้า ทั้งนี้ฮอนด้ายอมรับด้วยความเสียใจว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการสื่อสารที่บกพร่องทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อกรณีดังกล่าวทำให้ลูกค้าของเรารู้สึกไม่สบายใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะยังคงเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเราตลอดไปหากลูกค้าท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ของท่าน สามารถติดต่อได้ที่ โชว์รูมพร้อมศูนย์บริการฮอนด้าทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 24 ชม. โทร. 0 2975 5999 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1 800 239 833-4http://www.honda.co.th/hct/thai/news/news_detail.aspอันนี้ ความคิดผมนะครับ ไม่ว่า มาตรฐานคุณ จะอยู่อันดับไหนก็ตาม 1 หรือ 2 แต่เมื่อ มี รถที่มีข้อผิดพลาด ออกมาจะไม่ทำอะไรเลย รึไง ฟร้า รถ ฮอนด้า CRV 1.3 ล้าน นะ มันเงินเดือน ตั่งกี่ปีอะนั้น ไม่ใช้ ขนม ห่อละ 5 บาทนะเฟ้ย- Edit by [SS]wing(02 ก.พ. 2548-23:41:06)
Miscellaneous

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา