ถึงพี่น้องทุกท่าน

เนื่องจากตอนนี้ผมเกิดอาการติดหนังจีนชุดอย่างรุนแรง

จนไม่สามารถปันใจไปทำอย่างอื่นได้

ดังนั้นจนกว่าจะดูจบจะไม่ขอทำอย่างอื่น (DVD 20 แผ่น)
Final Fantasy Xi Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา