ถ้า Gundam AGE ลง SRW

เนื้อเรื่องจะประติดต่อยังไงหว่า? หรือแบ่งที่ลุ่ะุรุ่น หรือที่เดียว 3 รุ่นเลย?
Super Robot Wars Games

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา