ทำไม avatar อัพโหลดไม่ขึ้น

เราทำภาพขนาด 80x80 แล้วก็ไม่เกิน 30 เม็กแล้ว ทำไมอัพไม่ขึ้นง่ะ

ช่วยด้วย อยากมีรูปเป็นของตัวเอง
Technical Problems

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา