ประกาศหาผู้ต้องการ static AS วันพฤหัส ...ต้องการ อีกสองหน่วย -3- หรือสาม

ปัจจุบันมีสมาชิก tawan phy me... tawan มีสองตัวสามารถแทนที่ได้หลายสถานะการณ์ =3=bเป้าหมาย

1.เก็บpoint

2.เก็บ rank

3. clear <=ถ้า clear ไม่ต้องเสียค่าวาร์ปกับทารุหรือ runic warp หรือค่าเข้า undersea...เกี่ยวกับ clear ยังไม่ได้คุยกับ member ปัจจุบัน ถ้าจะเน้น Point ก่อนก็โอเคแต่ถ้าเน้น clear จะเริ่มเลย set loop -3-bjob ที่ต้องการก่อน...คือ mage.. ถ้า dispel ได้ด้วยยิ่งดี กรณีที่ได้ mage ที่ dispel ได้จะไม่ต้องการคนที่6

อีกคนอะไรก็ได้

กับอีกหน่อ... บางทีอาจจะมีปัญหากับ point ที่น้อยไปถือเป็นตัวแถมเพราะบางครั้งสามารถเอา aswan เข้าไปแจมได้ -3-เวลาเริ่มทริปประมาณวันพฤหัส 22.00 คิดว่าคงจบก่อนเที่ยงคืน

ldr rule... /random คนสูงสุดได้ แต่คราวต่อไปหมดสิทธิ randomจนกว่าจะพฤหัสต่อไป

กรุณาเก็บ tag ให้ได้ 4 เสมอก่อนวันนัด

ถ้า job ไม่ balance หรือไม่ชัวที่จะ win ในวันนั้นกรณีที่คนขาดจะไปที่ๆชนะชัวเพื่อเก็บ point ไม่เน้นผ่านถ้าใครต้องการเปลี่ยนอะไรแจ้งเลยน้อยังไม่ได้เริ่ม lol
Final Fantasy Xi Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา