ประกาศเรื่อง LS สำหรับช่วง Commercial

LS:

ข้อมูล LS ประจำ Server Masamune ที่อยู่ในการดูแลหรือทางบอร์ดมีส่วนเกี่ยวข้องLS - Seventh Heaventh

Server - Masamuneจุดยืน

- Thai Community LS

- รับเฉพาะ Owner หรือ Sack หรือ Key member ที่เป็นตัวแทนของ LS ใดๆ ใน Server Masamune

- รับตัวแทนของ LS จำกัดที่ไม่เกิน 24 คนต่อ 1 LS

- มีไว้เพื่อให้คนไทยติดต่อ/กระจายข่าวถึงกันได้แม้ผู้ใช้ bot

- ไม่อนุญาตให้ดราม่า, บ่น, กระแนะกระแหนเกี่ยวกับการทำผิด End User Agreements รวมถึง Botting ของใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษใน LS

- ไม่อนุญาตให้ชักชวน/แนะนำการกระทำใดๆ ที่ผิด End User Agreements ผ่านทาง LS message/Lodestone LS forum

- ไม่มี Sack เพื่อคงสถานะเป็นกลางระหว่าง LS (จะ remove sack ทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง)

- ไม่มีการ Kick member ยกเว้นเลิกเล่นหรือ Inactive ไม่ได้ Log In เข้ามานานๆ

*มี LS ชื่อ Round Table ของคนญี่ปุ่นอยู่แล้วในมาซามุเนะ จึงเปลี่ยนเป็นชื่อย่อนำหน้าแทนเพื่อป้องกันการสับสนของทั้งคนญี่ปุ่นและคนไทยLS - Naked

Server - Masamuneจุดยืน

- Gamer's Gate LS เพื่อการพูดคุยสื่อสารระหว่างสมาชิก

- รับสมาชิกคนไทยเป็นหลักตามแต่ Owner หรือ Sack จะพิจารณา

- รับ 1 ที่ / ผู้เล่น 1 คนเท่านั้น ตัวเสริม ตัวเก็บของกรุณาอย่าขอ

- ไม่อนุญาตให้ดราม่า, บ่น, กระแนะกระแหนเกี่ยวกับการทำผิด End User Agreements รวมถึง Botting ของใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษใน LS

- ไม่อนุญาตให้ชักชวน/แนะนำการกระทำใดๆ ที่ผิด End User Agreements ผ่านทาง LS message/Lodestone LS forum

- สงวนสิทธิ์ในการ Kick member ภายใต้ดุลยพินิจของ Owner หรือเสียงส่วนใหญ่ของ Sack หรือเสียงส่วนใหญ่ของ Member ตามแต่รายกรณี

- Kick member กรณีเลิกเล่นหรือ Inactive ไม่ได้ Log In เข้ามานานๆSack List

Celes Ramano

Deadcell Lavish

Kanon Nightwindz

Mighty Youngblood

Operaa Vectra

Dahlia Rhinth

Mihiro Astoltia

Nirvales Areltia*LS RTK จะทำลายทิ้งเมื่อจัดการ LS ข้างต้นทั้ง 2 ลงตัวแล้วกรุณาอ่าน

- LS อื่นๆ นอกเหนือจากนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทาง Gamer's Gate Community แต่อย่างใด (อาจจะเป็น LS ส่วนตัวของสมาชิกรวมถึง Admin และ Staff ด้วย) การแอบอ้างเพื่อชักจูงไปเข้า LS อื่นใดหรือการเสนอโปรแกรมช่วยโกง ซื้อขายด้วยเงินจริง ฯลฯ ทาง Gamer's Gate Community ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

- ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ คือ Shell Owner หรือ Shell Sack (ซึ่งใน LS list ของตัวเกมจะมี icon แสดง) เท่านั้น การกระทำใดๆ ที่ใช้ชื่อ LS ไปแอบอ้างหรือเชื่อได้ว่า LS มีส่วนสนันสนุนของสมาชิกคนอื่นที่ไม่ใช่ Leader หรือ Sack (ซึ่งแม้ว่าจะดูเหมือนสนิทกับ Leader หรือ Sack หรือดูเหมือนเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีอำนาจใดๆ ก็ตาม) ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา ชักชวน หว่านล้อม รังเกียจ ดราม่า ฯลฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ LS แต่อย่างใด
Final Fantasy Xiv Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา