ผลิตภัณฑ์ความรัก "Model LOVE"

ทางบริษัทขอขอบคุณท่านที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ความรัก "Model LOVE" จากบริษัทเราโปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้ให้เข้าใจก่อนที่จะใช้งาน1.. สิ่งที่ท่านจะได้รับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้(1.) หัวใจ 1 ชุด

(2.) พลังงานความมั่นใจ 1 ก้อน

(3.) แท่นชาร์จความจริงใจ 1 แท่น

(4.) สายความซื่อสัตย์ 1 เส้นอุปกรณ์เสริม "การให้อภัย" และ "การยอมรับซึ่งกันและกัน"

ไม่ได้รวมมาในชุดพื้นฐานนี้

ท่านสามารถหาซื้อเพิ่มเติมได้ภายหลังจากตัวแทนจำหน่าย2.. เริ่มต้นใช้งานเปิดหัวใจออกให้กว้างที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้

ใส่ความมั่นใจเข้าไปที่ด้านหลังเครื่อง ดูขั้วบวกขั้วลบให้ถูกต้อง

หากท่านใส่ความมั่นใจผิดขั้ว มันอาจจะส่งผลให้เสียความมั่นใจ

หรือไม่ก็มั่นใจเกินกว่าเหตุ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม

มันทำให้ระบบทำงานไม่สมบูรณ์วางหัวใจที่ใส่ความมั่นใจลงไปแล้ว ลงบนแท่นชาร์จความจริงใจ

ต่อด้วยสายความซื่อสัตย์

จากนั้นชาร์จความจริงใจลงไปในหัวใจให้มากที่สุดในช่วงเริ่มต้นของความรัก

ท่านอาจจะต้องใช้เวลาในการเติมความจริงใจนานกว่าปกติ

เพื่อให้มีพลังไปหล่อเลี้ยงความมั่นใจได้เพียงพอในการเริ่มต้นใช้งาน

ในการชาร์จครั้งแรก หากสายความซื่อสัตย์หลุด

ระบบอาจจะเสียหายสมบูรณ์ได้3.. วิธีใช้งานง่ายๆ มอบหัวใจที่ใส่ความมั่นใจและความจริงใจลงไปเต็ม

แล้วให้แก่ใครก็ได้ที่คุณต้องการ

ถ้าเขามีคลื่นความรักที่ตรงกับคุณ ความรักจะปรับจูนจนติด

แค่เนี้ยะก็เสร็จแล้ว4.. ข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น(1.) ส่ง "ความรัก" ออกไปแล้วไม่ได้รับการตอบสนอง

การแก้ไข : ตรวจสอบว่าใส่ความมั่นใจลงไปแล้วหรือยัง

ตรวจสอบว่าชาร์จความจริงใจลงไปเต็มที่แล้วหรือไม่

ตรวจสอบว่าสายความซื่อสัตย์นั้นต่ออยู่อย่างถูกต้องหรือไม่(2.) ทำความรักตกลงบนพื้น เกิดอาการช็อตและความร้อนขึ้น

ความรักที่ตกลงพื้นแล้วครั้งหนึ่ง อาจจะแก้ไขได้ด้วยอุปกรณ์เสริม

"การให้อภัย" อย่างไรก็ตาม ความรักที่ตกพื้นแล้ว แม้ยังไม่แตก

แต่ก็มีรอยร้าวเป็นตำหนิได้ และความมั่นใจอาจจะลดลงไปจนเกือบหมด

ให้ชาร์จความจริงใจเพิ่มลงไปให้มากที่สุด โดยใช้ร่วมกับ "การให้อภัย"(3.) เกิดความต่างศักย์ระหว่างความรักมากจนไม่สามารถจูนคลื่นติดได้

ลองเปิดใจเพื่อจูนคลื่นใหม่ หากไม่ได้ผล ควรใช้อุปกรณ์เสริม

"การยอมรับซึ่งกันและกัน" แต่หากใช้แล้วก็ยังไม่ได้ผลอยู่อีก

ควรปิดสวิตช์ฉุกเฉิน "ตัดใจ" เพราะมิเช่นนั้น

ความต่างศักย์อาจจะช็อตให้ความรักของคุณเสียหายได้5.. ข้อจำกัดการรับประกันบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับประกันหรือไม่รับซ่อมหัวใจที่เสียหาย

ในกรณีที่ผู้ใช้พยายามนำความรักไปยัดเยียดให้บุคคลที่เขาไม่ต้องการ

หรือพยายามจูนเข้ากับความรักที่ต่างศักย์กันมากๆ จนมีปัญหาเข้ากันไม่ได้

ความเสียหาย แตกหัก หรือการทำงานผิดพลาดของความรักในเหตุดังกล่าวนี้

ถือเป็นความบกพร่องของผู้ใช้งานเอง6.. คำเตือนเคยมีรายงานว่า ความรักอาจจะมีผลกระทบทำให้คนตาบอด

หูหนวก หรือตาฝ้าฟางได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็น

ความรักอาจจืดจางได้หากอยู่ห่างไกลด้วยระยะทาง

หรืออยู่นอกพื้นที่บริการหวังว่าทุกท่านคงมีความสุขกับผลิตภัณฑ์อันเป็นที่ภาคภูมิใจของเราของเรา..

บริษัท "กามเทพ" จำกัด (The Cupid Inc.)เครดิต FWD เมล

Miscellaneous

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา