รายชื่อเพื่อนใหม่ อาวุธใหม่ อสูรใหม่ บอสลับใหม่ ใน FFVI Advance

รายชื่อมอนสเตอร์และบอสใหม่ๆใน FFVI Advance







Seal Dragon

Drop : フォースアーマー



Melt Dragon

Steal : エクスポーション ぼんのうやく



Servant

Steal : エクスポーション



シルビューヌ <-- เขียนไม่ถูก - -"

Steal :エーテルスーパー



Dragon Great

Steal : エリクサー フェニックスのお

Drop : ひりゅうのつめ



Abandon

Steal: エーテルターボ

Drop : ししゃのゆびわ



Dragon Abyss

Steal : ひりゅうのつめ



Souls Zombie

Steal : エーテルターボ せいすい



Death Rider

Drop : レッドジャケット



Maxim Chimera

Steal : エーテルターボ



Magic Gragon

Steal : エーテルスーパー



Amo Dullahan

Steal : げんじのこて

Drop : エクスポーション



Suishoryu

Steal : エリクサー

Drop : エーテルスーパー



Brakioredos

Steal : リボン

Drop : スリースターズ



Tyranosaurus

Steal : アーマーガッパ

Drop : さごじょうのやり



Mijikaiude

Steal : エリクサー



Nagaiude

Steal : エリクサー



Kao

Steal : エリクサー



Tora

Steal :エリクサー



Kikai

Steal : エリクサー



Mahou

Steal : エリクサー



Nagura

Steal : エリクサー



Maria

Steal : ラグナロク



Nemuri

Steal : アルテマウェポン



Kefka



Break

Drop :てんしのふで



Purin Princess

Steal : ラストエリクサー スーパーボール

Drop : おぼろづき



Neslug

Drop : グングニル



Earth Eater

Steal : テレポストーン



Gargantua

Drop : グロウエッグ



Malboro Worst

Steal : ハイポーション ポーション

Drop : ポーション



Abyss Worm

Steal : エリクサー

Drop : フェニックスのお



Dark Behemoth

Steal : ベヒーモススーツ フェニックスのお

Drop : フェニックスのお



Red Dragon

Steal : エーテルスーパー

Drop : Apocalypse



Blue Dragon

Steal : エクスポーション

Drop : Save the Queen



Yellow Dragon

Steal : エーテルスーパー

Drop : Zorlin Shape



Freeze Dragon

Drop : Lastry Sword



Storm Dragon

Steal : エーテルターボ

Drop : Longinus



Earth Dragon

Steal : エクスポーション

Drop : God Hand



Skull Dragon

Steal : せいすい

Drop : さそりのしっぽ



Holy Dragon

Steal : エリクサー

Drop : ざんまとう



Omega Weapon

LV:97 HP:65000 MP:65000

Strength : 111 Defense : 222 Evasion : 55 Magic : 30 Magic Defense : 222 Magic Evasion : 55

Gil : 0 EXP : 0

Steal : ラストエリクサー

Drop : Ame No Murakumo



Jabotender

LV:91 HP:30000 MP:4500

Strength : 15 Defense : 200 Evasion : 200 Magic : 18 Magic Defense : 200 Magic Evasion : 200

Gil :1111 EXP:0

Steal : -

Drop : -



Gilgamesh

LV:97 HP:38000 MP:3200

Strength : 51 Defense : 173 Evasion : 45 Magic : 8 Magic Defense : 212 Magic Evasion : 30

Gil :0 EXP:0

Steal : Genji Bracer, Genji Shield

Drop : Genji Armor, Genji Headgear



Kaizer Dragon

Status : ???



=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=



รายชื่ออาวุธ และมนต์อสูรที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน FFVI Advance





Zorlin Shape : Locke ใช้ได้คนเดียว

ぼうけんかが さがしもとめた まぼろしのたんけん 

属性:風 力:3 素早さ:7 体力:3 攻撃:220 回避:30 魔法回避:20

落:イエロードラゴン



Apocalypse : Tina ใช้ได้คนเดียว

いにしえのじだいに つくられた おおいなる けん

力:7 魔力:7 攻撃:250 回避:20 魔法回避:20

落:レッドドラゴン



Save the Queen : Celes ใช้ได้คนเดียว

なだかい しょうぐんが あいようした きしけん

素早さ:4 体力:3 魔力:7 攻撃:240 回避:40 魔法回避:40

落:ブルードラゴン



Gungnir : Mog ใช้ได้คนเดียว

かみがみが あいようしたとされる まぼろしの やり

体力:7 魔力:7 攻撃:240 

落:ネスラグ



Longinus : Edgar ใช้ได้คนเดียว

せかいをせいするといわれた でんせつの やり

力:7 素早さ:3 体力3 攻撃235

落:ストームドラゴン



Zanmatou : Gayenne ใช้ได้คนเดียว

ちのそこから よびおこされし さいきょうの かたな

属性:聖 力:7 体力:7 攻撃:245 回避:30

落:ホーリードラゴン



Hoshikusu Rod : Stragus ใช้ได้คนเดียว

ほしの ちからをひめた まぼろしの ロッド

体力:4 魔力:7 攻撃:180



Tenshi no Fude : Relm ใช้ได้คนเดียว

てんしのはねで つくられた しんぴの ふで

素早さ:7 魔力:7 攻撃:170

落:プレイグ



Sasori no Shisbo : Gogo ใช้ได้คนเดียว

「バイオ」をふうじこめた まぼろしの フレイル

属性:毒 力4 素早さ:4 体力:4 魔力:4 攻撃:225

落:スカルドラゴン



Lastry Sword : Setzer ใช้ได้คนเดียว

「きりふだ」となづけられた さいごの カード

力:3 素早さ:4 体力:4 攻撃:215 

落:フリーズドラゴン



God Hand : Mash ใช้ได้คนเดียว

「せいなるちから」を まとった まぼろしの ナックル 

属性:聖 力:7 すばやさ:3 体力:7 こうげき:220 

落:アースドラゴン



Duel Mask : Gau ใช้ได้คนเดียว

やせいの とうそうしんを かきたてる マスク

半減:水地聖風毒雷氷炎 力:6 素早さ:6 体力:6 魔力:6 防御:40 回避:10 魔法防御:40 魔法回避:10



Bone Wrist : Umaro ใช้ได้คนเดียว

ゆきおとこの パワーをひきだす うでわ

力5 素早さ:5 体力:5 魔力:5 防御:10 回避:10 魔法防御:10 魔法回避:10



Excalipur でんせつの せいなる けん?

攻撃:1

วิธีได้มา : อ๊อคชั่น



มนต์อสูร




Leviathan

てきぜんたいを きょだいな つなみに まきこむ 「タイダルウェイブ」を はなつ

「タイダルウェイブ」消費MP70

ボーナス:体力+2 

フラッド×2 (消費MP60。敵全体を激しい水の流れに巻き込みダメージを与える)



Sabotender

てきぜんたいに ダメージをあたえる 「はりせんぼん」を はなつ

「はりせんぼん」消費MP50

ボーナス:すばやさ+2

テレポ×20 バニシュ×10 ヘイスガ×5



Gilgamesh

でんせつのけんごうをよびだし てきぜんたいにダメージを与える

「エクスカリバー」消費MP99

ボーナス:力+2

クイック×1 ブレイブ×5(消費MP20。味方全員の物理攻撃ダメージを一度だけ3倍にアップする)

【入手方法】

・エクスカリパーをオークションで落札する。

・コロシアムでエクスカリパーを賭ける。

・オニオンダッシュと1対1で戦闘後、ギルガメッシュとパーティで戦闘。



Diablos

てきぜんたいを 「ひんし」じょうたいにする 「やみよりのししゃ」を はなつ

「やみよりのししゃ」消費MP90

ボーナス:HP+100%

グラビガ×5 グラビダ×3(消費MP70。敵全体のHPを1/8にする)



=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=



รายชื่อเพื่อนใหม่ใน FFVI Advance













Leo

คอมมานด์ : たたかう ショック ひっさつけん アイテム

วิธีการลากมาร่วมวง : หลังจากที่โลกแตกให้ไปที่ถ้ำฟินิกซ์แล้วเราจะได้ร็อคมาเป็นพวก หลังจากนั้นให้ไปที่หมู่บ้านซามาสะกับร็อค เราจะใช้ศิลาฟินิกซ์ชุบชีวิตเลโอขึ้นมา แต่หลังจากนั้นศิลาฟินิกซ์จะแตกไป



ส่วนจักรพรรดิกัสทร่า ผมยังหาข้อมูลไม่ได้ครับ - -a
Games

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา