เก็บรูปสาว ๆ จาก SRW มาฝากจ้า

จำใครกันได้บ้างเอ่ย ?แถมท้ายด้วย นัมเบอร์เครื่อง ของ บ.มาโอ (ถ้าข้อมูลผิดพลาดต้องขออภัย)

マオ・インダストリー他 パーソナルトルーパー [Mao Industry Personal Trooper]PTX-001 ゲシュペンスト 「Gespenst R」

PTX-002 ゲシュペンスト 「Gespenst S」

PTX-003 ゲシュペンスト 「Gespenst T」

PTX-003C アルトアイゼン 「Alt Eisen 」

PTX-003C-SP1 アルトアイゼン・リーゼ 「Alt Eisen Rieze」PTX-004-01~03 シュッツバルト 「Schutz Wald」PTX-005 ビルトシュバイン 「Wild Schwein」PTX-006R ビルトラプター 「Wild Rauptier」

PTX-006L ビルトラプター 「Wild Rauptier」PTX-007-01 ゲシュペンストMk-II 「Gespenst Mk-II」

PTX-007-02 ゲシュペンストMk-II 「Gespenst Mk-II」

PTX-007-03 ゲシュペンストMk-II 「Gespenst Mk-II」

PTX-007-03C ヴァイスリッター 「Weiβ Ritter」

PTX-007-03UN ライン・ヴァイスリッター 「Rein Weiβ Ritter」

RPT-007 量産型ゲシュペンストMk-II 「Gespenst Mk-II Mass Product Model (MPM)」RPT-007-TT ゲシュペンストMk-II 「Gespenst Mk-II T-Link System」PTX-008R ヒュッケバイン 「Huckebein」

PTX-008L ヒュッケバイン 「Huckebein」

PTX-008L-EX ヒュッケバインEX 「Huckebein EX」

PTX-009 ヒュッケバイン 「Huckebein」RTX-010-01~03 ヒュッケバインMk-II 「Huckebein Mk-II」

PTX-010 ヒュッケバインMk-II 「Huckebein Mk-II」

RPT-010 量産型ヒュッケバインMk-II 「Huckebein Mk-II Mass Product Model (MPM)」

ベルゲルミル 「Bergelmir」RTX-011R ヒュッケバインMk-III

RTX-011L ヒュッケバインMk-III

RTX-011AMB ヒュッケバインボクサー

RTX-011AMG ヒュッケバインガンナー

PTX-014-01~03 アルブレード 「R Blade」

エルシュナイデ 「Schneide」

エルアインス 「R Eins」PTX-015R ビルトビルガー 「Wild Wurger」

PTX-015L ビルトビルガー 「Wild Wurger」PTX-016R ビルトファルケン 「Wild Falke」

PTX-016L ビルトファルケン 「Wild Falke」

SRX-00 SRXR-1 R-1 REAL PERSONAL TROOPER TYPE-1。

R-1改

R-2 R-2 REAL PERSONAL TROOPER TYPE-2。

R-2P R-2パワード REAL PERSONAL TROOPER TYPE-2 POWERED。

R-3 R-3 REAL PERSONAL TROOPER TYPE-3 。

R-3P R-3パワード REAL PERSONAL TROOPER TYPE-3 POWERED。

RW-1 R-GUN REAL PERSONAL TROOPER TYPE-GUN。

RW-1P R-GUNパワード

R-GUNリヴァーレ 「Rivale」

AMG-01 AMガンナー

SRG-00 グルンガスト零式

SRG-01-1~3 グルンガスト壱式

SRG-01-3 グルンガスト改

TSR-02 グルンガスト弐式

SRG-02-1~3 グルンガスト弐式

SRG-03-1 グルンガスト参式SRG-03-2 グルンガスト参式

スレードゲルミル

SRG-03-3 グルンガスト参式

GS-01 ジガンスクード 「Giganscudo」

GS-01D ジガンスクード・ドゥロ 「Giganscudo Duro」ディバイン・クルセイダーズ アーマード・モジュールDCAM-004 リオン 「Lion」

RAM-004

DCAM-005 バレリオン

RAM-005

DCAM-006 ガーリオン

RAM-006

YAM-007-1 アステリオン

XAM-007G フェアリオン タイプG(ゴールド)XAM-007S フェアリオン タイプS(シルバー)DCAM-008-2 アルテリオンXAM-008-HI ハイペリオン

YSF-33-01~04 カリオンYSF-34 ベガリオン

ディバイン・クルセイダーズ ダイナミック・ゼネラル・ガーディアンDGG-XAM1 ダイゼンガーDGG-XAM2 アウセンザイター

SRG-03D 龍虎王

四神招魂 龍虎王

SRG-03T 虎龍王

Gallery

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา