เทคโนโลยี

Image title

เทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันนี้ทำให้เรานั้นมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆได้ดีด้วยจากการศึกษาได้จากสื่อต่างๆนั้นเราสามารถทำได้ง่ายดายไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆที่เรานั้นสามารถพบเห็นได้ทั่วไปหรือว่าเฉพาะข้อมูลเจาะจงที่เรานั้นสามารถพิมพ์ค้นหาโดยตรงได้เทคโนโลยีสมัยนี้เป็นสิ่งสำคัญหนึ่งมากในการติดต่อซื้อขายหรือว่าการติดต่อพูดคุยในระบบต่างๆซึ่งผิดกับสมัยครั้งในอดีตที่มันเป็นเรื่องที่ยากที่เรานั้นจะติดต่อค้าขายหรือว่าจะติดต่อกับคนอื่นที่รอแล้วต้องส่งจดหมายเป็นเท่านั้นและต้องใช้ระยะเวลานานในการส่งตามระยะเวลาการเดินทางของแต่ละพื้นที่ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยปัจจุบันแล้วนั้นเราจะพบสิ่งความสะดวกสบายที่เมื่อเราพิมพ์ข้อความหรือว่าเขียนข้อความลงไปเราเพียงแค่กดส่งข้อความนั้นก็จะถึงผู้รับโดยทันทีจึงทำให้การติดต่อซื้อขายในปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆและยังเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ในการสอนที่เพิ่มความทันสมัยและรูปแบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้นได้สถานการณ์ปัจจุบันนี้เราจะเล็งเห็นว่ามีการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียนออนไลน์มากขึ้นเพราะว่าลดความเสี่ยงจากการแพทยระบาดของโรคแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีปัญหาที่ตามมานิดหลายหลายปัญหาเช่นในครอบครัวที่มีความยากจนพวกเขานั้นจะไม่ได้รับสิ่งที่ดีพอในการเรียนการสอนหรือว่าอุปสรรคในการเรียนการสอนนั้นทำให้เรารู้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงทุกคนได้ถ้าหากพวกเขานั้นไม่มีธุระซับเพียงพอที่จะเข้าถึงถ้าหากมองย้อนกลับไปเราจะพบเรื่องราวดีดีมากมายที่เรานั้นสามารถที่จะดำเนินการในเทคโนโลยีเหล่านี้ได้แต่เท่ากับดีดีก็มีกลุ่มคนมากมายที่พวกเขานั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้ได้

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา