ใครติด virus hacked by Gozilla บ้างเรา มีวิธีแก้

เป็นไวรัสตัวใหม่ที่กำลังระบาดอยู่ จัดเป็น spyware ที่ก่อกวนการทำงานมากกว่าจะทำลายข้อมูล โดยจะเป็นการติดผ่าน Handy Drive และ Floppy Disk เท่านั้นลักษณะอาการ

1.เครื่องจะไม่สามารถ Double Click เปิดไดร์ฟต่างๆได้ แต่จะคลิกเมาส์ขวาเพื่อเปิดไดร์ฟโดยเลือกเมนู Open หรือExplore

2.มีข้อความปรากฏบน Title Bar ของ Internet Explorer ว่า “Hacked By Godzilla”วิธีการแก้ไขเมื่อติดไวรัส Godzilla

1.Double Click ไอคอน My Computer ที่ Desktop เลือกเมนู Tools --> Folder Options

2.ปรากฏไดอะล็อก Folder Options คลิกแท็บ View

1)คลิกเลือก Show Hidden files and folders

2)เอาเครื่องหมาย / ในช่องสี่เหลี่ยมหน้า Hide extention… และ Hide protected operating system file ออก

3)คลิก OK3.กดปุ่ม Ctrl+Alt+Delete ที่คีย์บอร์ด

4.ปรากฏไดอะล็อกบ็อก Windows Task Manager คลิกเลือกแท็บ Processes

1)คลิกเลือกเมนู Image Name (เพื่อ sort File)

2)คลิกเลือกไฟล์ wscript.exe ( ทีละตัว )

3)คลิกปุ่ม End Process5.เปิดไดร์ฟ ( โดยคลิกเม้าส์ขวาเลือก Explore ห้าม Double Click ไดร์ฟ ) ทำการลบไฟล์ autorun.inf และ MS32DLL.dll.vbs ออก (โดยกด Shift+Delete ) ทุกไดร์ฟที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งรวมทั้ง Handy Drive และ Floppy disk ด้วย6.เปิดโฟลเดอร์ C:\WINDOWS เพื่อลบไฟล์ MS32DLL.dll.vbs ออก (โดยกด Shift+Delete )7.ไปที่ปุ่ม Start-->Run ปรากฏไดอะล็อกบ็อก Run พิมพ์คำสั่ง regedit กดปุ่ม OK

ปรากฏไดอะล็อกบ็อก Registry Edit8.คลิกเลือก HKEY_LOCAL_MACHINE --> Software --> Current Version --> Run เพื่อลบไฟล์ MS32DLL (โดยการกดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ด )9.คลิกเลือก HKEY_CURRENT_USER --> Software --> Microsoft --> Internet Explorer --> Main เพื่อลบไฟล์ที่ Window Title “Hacked by Godzilla” ออก (โดยการกดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ด )10.คลิกปุ่ม Start --> Run ปรากฏไดอะล็อกบ็อก Run พิมพ์คำสั่ง gpedit.msc กดปุ่ม OK

ปรากฏไดอะล็อกบ็อก Group Policy

11.คลิกเลือก User Configuration --> Administrative Templates --> System --> Double Click ไฟล์ Turn Off Autoplay ปรากกฎไดอะล็อกบ็อก Turn Off Autoplay Properties

1)คลิกเลือก Enabled

2)คลิกเลือก All drives

3)คลิก OK

เพื่อป้องกันการเปิดไดร์ฟอัตโนมัติในกรณีที่นำแผ่นซีดี หรือ Handy Drive มาใช้งานซึ่งเป็นช่องทางที่จะทำให้เกิดการติดไวรัสได้ง่ายขึ้น12.คลิกปุ่ม Start --> Run ปรากฏไดอะล็อกบ็อก Run พิมพ์คำสั่ง msconfig กดปุ่ม OK

ปรากฏไดอะล็อกบ็อก System Configuration Utility คลิกแท็บ Startup

1)เอาเครื่องหมาย / ในช่องสี่เหลี่ยมหน้าไฟล์ MS32DLL ออก

2)คลิกปุ่ม Apply

3)คลิกปุ่ม OK (หรือ Close)

จะปรากฏไดอะล็อกบ็อก System Configuration เลือก Exit Without Restart13.Double Click ไอคอน Mycomputer ที่ Desktop เลือกเมนู Tools --> Folder Options

14.ปรากฏไดอะล็อก Folder Options คลิกแท็บ View

1)คลิก / ในช่องสี่เหลี่ยมหน้า Hide extention… และ Hide protected operating system file

2)คลิก OK15. Click เม้าส์ขวาที่ไอคอน Recycle bin เพื่อเรียก Shortcut Menu เลือกคำสั่ง Empty Recycle bin เพื่อยืนยันการลบไฟล์ไวรัสออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้งถ้าไม่มี folder option แปลว่าโดน abok ไปแล้วล่ะ งับๆๆเอามาจากpantip นะงับ
Technical Problems

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา