ในที่สุด มันก็มา EVA เล่ม 9!!!!!!!

เนื้อเรื่องมันแปลกไปเยอะเลยอะ ใครเห็นด้วยมั่ง

ส่วนตัวผมชอบเนื้อเรื่องเดิมของอนิเมมากกว่านา

/me ฟิ้ว หายไปอย่างรวดเร็ว
Miscellaneous

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา