ไหนว่าจะ nerf BLM......

Yigit Turban

DEF:21 MND+4

"Magic Atk. Bonus"+2

Enmity-5

MP recovered while healing +1

Set: Adds "Refresh" effect

Lvl. 72 WHM, BLM, RDM, BRD, SMN, JOB16Yigit Gomlek

DEF:40 Evasion+7

"Magic Atk. Bonus"+5

Song spellcasting time -10%

MP recovered while healing +5

Set: Adds "Refresh" effect

Lvl. 72 WHM, BLM, RDM, BRD, SMN, JOB16Yigit Gages

DEF:17 INT+5 MND+5 Evasion+4

"Magic Atk. Bonus"+2

Set: Adds "Refresh" effect

Lvl. 72 WHM, BLM, RDM, BRD, SMN, JOB16Yigit Seraweels

DEF:30 HP+25 MP+25 Evasion+6

MP recovered while healing +2

Set: Adds "Refresh" effect

Lvl. 72 WHM, BLM, RDM, BRD, SMN, JOB16Yigit Crackows

DEF:11 INT+3 MND+3 Evasion+5

"Magic Atk. Bonus"+2

Set: Adds "Refresh" effect

Lvl. 72 WHM, BLM, RDM, BRD, SMN, JOB16หวังว่าครบ set คงแค่ 1mp/tick นะ.....ไม่เห็นมีชุด PLD เลย !!!!! ดาบซักอันก็ยังไม่เห็น.... แต่ถ้าแพชนี้มีแต่ชุดออกแนวตะวันออกกลาง ก็นึกไม่ออกอยู่ดีว่า PLD จะใส่ชุดอย่างนั้นแล้วเท่ยังไง
Final Fantasy Xi Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา