DRK ไม่ถือเคียวจะได้ไม๊ครับ

ถ้าไม่ใช้เคียวไปใช้ G-Sword แทนแล้ว จะทำให้อ่อนลงไม๊

มีจุดด้วย จุดแข็งยังไงบ้างรับถ้าใช้ G-Sword

และมีจุดด้วยจุดแข็งยังไงมั่งครับถเาใช้ เีคียว
Final Fantasy Xi Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา