Evasion + and Evasion skill +

เห็นของหลายอย่าง มีลักษณะคล้าย ๆ กันคือ + ค่านั้นตรง ๆ กับ + ค่าสกิล

อยากถามความเห็นของ ผู้เคยใช้ ว่า + ค่านั้นตรง ๆ กับ + ค่าสกิล อันไหน

ได้ผล บวก เยอะกว่ากันครับ ในค่าที่เท่ากัน เช่น Evasion +10 กับ Evasion skill+10ตอนแรกว่าจะดูจากราคาของ ถ้าของดีน่าจะแพงกว่า แต่ตอนนี้อะไรก็แพงหมดเลย

เลย อยากจะซื้อ ที่มันได้ประสิทธิภาพดีกว่าในราคาที่เท่ากันครับ

Final Fantasy Xi Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา