การอยู่ในโรงเรียนอนิเมะ

  • เราควรทำอยางไรเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราเกี่ยวของกับอนิเมะมากที่สุดหรอครับ
  • แล้วจะทำยังไงไม่ให้ผู้อื่นรังเกียจ
  • ควรทำเยี่ยงไรให้คนที่ไม่ชอบดูการ์ตูนมาชอบดูอนิเมะได้ครับ.          หมดคำถาม
Anime Fiction News Miscellaneous

ร่วมแสดงความเห็น

...

Kuruni Mar 11 2016 02:40

ผมรู้แค่ข้อ 2

จงเป็นสาวกที่ซื้องานมาครั้งละหลายๆชุด ชุดแรกเก็บขึ้นหิ่งบูชา ชุดที่สองไว้เสพ ส่วนที่เหลือเอาไว้แจกจ่ายหรือให้คนอื่นหยิบยืม

หากแม้นไม่มีงบประมาณแล้ว ตัดสองชุกแรกได้ แต่ชุดที่สาม(ขึ้นไป)ที่มีไว้คนอื่นยืมฟรีนั้น ยังไงก็ต้องซื้อมา แล้วก็ให้ยืมแบบไม่สนใจจะเอาคืนสักเท่าไหร่ด้วย (ท่องวลี"ช่างมันเถิด"ให้ติดปาก)

ถ้าคนอื่นๆได้ยืมคุณไปเสพเกือบทุกคนแล้ว ถ้ายังรังเกียจคุณได้ มันก็มือถือสากเกินเหตุล่ะนะ

ติดต่อเรา