ขอความช่วยเหลือ เซียนคอมครับ

คอมรีสตาร์ตเองตลอดเวลาเลยครับ รีสตาร์ต เร็วบ้างช้าบ้างไม่เกิน 20 นาที ก็รีเอง

พยายามลง window ใหม่ก็รีสตาร์ทไปก่อนไม่สำเร็จ อาการอย่างนี้พอมีวิธีแก้ไขมั้ยครับ

หรือเป็นที่ hardware
Final Fantasy Xiv Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา