[จาก PANTIP] ประมวลข้อตกลง กฏกติกามารยาทการ Spoil การ์ตูนญี่ปุ่น พันทิปโต๊ะเฉลิมไทย

มิกิโอะ อิตโต้ ค่าหัว1ล้านเบรีร่างต้นฉบับ (แก้ไข 6 มิ.ย. 2551)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประมวลข้อตกลง กฏกติกามารยาทการ Spoil การ์ตูนญี่ปุ่น พันทิปโต๊ะเฉลิมไทย

*หมวด 0 ที่มาและข้อบังคับเพื่อความเป็นระเบียบในการอยู่ร่วมกัน*

1. ที่มาของกฏกติกามารยาทนี้ เป็นข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกห้องการ์ตูน เพื่อความปลอดภัยและความสงบสุข

ของบอร์ด แม้จะเรียกว่า กฏ กติกามารยาท แต่ที่จริงคือการขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตามเพื่อเห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวมและการอยู่ร่วมกันอย่างไม่ขัดแย้งกันของชาว Spoil ทุกฝ่าย

2. กรุณานำกฏกติกามารยาทนี้ เขียน หรือทำ Link ตาม (2.3) ไว้ที่หัวกระทู้ที่มีการ Spoil เนื้อหาการ์ตูนมังงะทุกครั้ง

(2.1) เพื่อความเป็นระเบียบ กรุณาทำ Link หรือคัดลอกกฏนี้ลงในหัวกระทู้ Spoil (ความคิดเห็นที่ 0)

(2.2) จากข้อ (2.1) กรุณาเริ่มลงภาพ Spoil ภาพแรกใน ถัดจากหัวกระทู้ (ความคิดเห็นที่ 1)

(2.3) เนื่องจากข้อตกลงนี้มีความยาวเกินกว่าจะโพสต์ในพันทิปได้ สามารถเปลี่ยนเป็นทำ Link ไปยังที่นี่แทนได้

http://cartoonpantip.exteen.com/20080530/spoil-rules-pantip

รวมถึงใช้อ้างอิงเป็นข้อๆ ถือว่าเป็นการยอมรับข้อตกลงนี้แล้วเช่นกัน

(2.4) สามารถคัดลอก source ของกฏที่มีการทำตัวเน้นหนาสำหรับโพสต์ ได้จาก Link นี้

http://cartoonpantip.exteen.com/20080531/source-spoil

(2.5) กฏกติกามารยาทในที่นี้ไม่เกี่ยวกับการตั้งคำถาม หรือกระทู้พูดคุยเรื่องเฉพาะที่อาจมีการ Spoil เนื้อหาในเรื่องนั้นๆ

(2.6) ในที่นี้เน้นกับการ์ตูนมังงะ อาจไม่เกี่ยวกับการ Spoil การ์ตูน คอมมิคหรือ อะนิเมะ

3. กฏการ Spoil ในส่วนของ การ Spoil การ์ตูนลิขสิทธิ์ เกิดจากข้อตกลงประนีประนอม

ระหว่างสมาชิกบอร์ดและฝ่ายเจ้าของลิขสิทธิ์ การอ่าน Spoil เป็นเพียงการให้ดูตัวอย่าง, เกรินนำ

และเชิญชวนให้ผู้ติดตาม Spoil สนับสนุนซื้อการ์ตูนฉบับลิขสิทธิ์ในประเทศไทยด้วย

4. สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ในการ Spoil อย่างเท่าเทียมกันตามกฏ กติกามารยาทนี้

5. กฏกติกามารยาทนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม จากความเห็นของสมาชิก

(5.1) สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์คัดค้านข้อที่เห็นว่าไม่เหมาะสมต่อส่วนรวมได้ โดย

สามารถตั้งกระทู้คัดค้าน หรือออกความเห็นสำหรับความเปลี่ยนแปลงได้

(5.2) หากเกิดปัญหาถกเถียงที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้ใช้วิธีสอบถามความเห็นส่วนรวม

หรือการขอโหวตจากสมาชิก (กรุณาดูเพิ่ม ข้อ 6. )

6. เพื่อนสมาชิกสามารถออกความเห็นในการลบกระทู้, ความเห็น, รูปภาพ ที่คิดว่าไม่เหมาะสมได้

โดยหากเจ้าของกระทู้,ความเห็น, รูปภาพ มีความเห็นขัดแย้ง สามารถคัดค้านหรือสอบถามจาก

สมาชิกส่วนรวม หรือติดต่อขอความเห็นได้จากAdmin ผู้ดูแลบอร์ดพันทิปโดยตรง และให้ถือผลสรุป

นั้นๆไม่ว่าจะเป็น ความเห็นส่วนรวม/ผลโหวต/ความเห็นAdminของพันทิป เป็นอันสิ้นสุด

7. กฏกติกามารยาทและระเบียบในการอยู่ร่วมกันนี้ ไม่มี Admin หรือ Moderator ในการรักษากฏ

แต่ถือเป็นกฏกติกามารยาทและระเบียบในการอยู่รวมกันเพื่อความสงบสุข เป็นการขอความร่วมมือ

ให้สมาชิกร่วมกันรักษาและปฏิบัติตามเพื่อการอยู่ร่วมกันทุกฝ่าย

8. หลังการออกความเห็นเพื่อเปลี่ยนแปลงกฏและได้ข้อสรุปแล้วทุกครั้ง สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ในการแก้

ประมวลกฏกติกามารยาทและระเบียบในการอยู่รวมกันในข้อที่มีปัญหานั้นๆ อย่างเท่าเทียมกันทุกคน

และสามารถแจ้ง/เสนอให้สมาชิกอื่นๆได้รับทราบและนำไปปฏิบัติได้ โดยไม่ต้องรอให้ใครคนใดคนหนึ่ง

มาจัดการ, ปรับปรุง หรือเป็นตัวแทนผู้ประกาศเป็นพิเศษ

9. การฝ่าฝืนกฏ กติกามารยาททั้งหมดนี้ ยกเว้นหมวด 2 ไม่ถือเป็นความผิดของบอร์ด แต่ถือเป็นความเห็นแก่ตัว

ของผู้กระทำการฝ่าฝืนเองโดยไม่คำนึงถึงผู้อื่น

10.....(เพิ่มเติมได้ภายหลัง โดยให้เลื่อนข้อความนี้ลงไปเป็นข้อถัดไป)* หมวด 1 คำอธิบายศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับการ Spoil ใน ห้องการ์ตูน*

0. (คำอธิบาย) หมวดนี้มีไว้สำหรับอธิบายคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับการ Spoil เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

1. Spoil หมายถึง การนำเนื้อหาล่วงหน้า หรือเนื้อหาการ์ตูนที่ออกก่อนในต่างประเทศ

มาแสดงหรือแจกจ่ายก่อนที่จะมีการเผยแพร่ในประเทศไทย

2. Raw หรือ Raws หมายถึงภาพสแกนที่มาจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นโดยตรง

3. Scanlation หรือ Scans หมายถึงภาพสแกนที่มีการแปลคำพูดแทนที่ลงไปในการ์ตูนเป็นภาษาอื่น

โดยผู้แปลไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ในภาษานั้นๆ

4. LQ ย่อมาจาก Low Quality หมายถึง ภาพแอบถ่ายด้วยกล้อง Digital

หรือภาพสแกนอย่างหยาบ คุณภาพต่ำจากการ์ตูนต้นฉบับ

5. MQ ย่อมาจาก Medium Quality หมายถึง ภาพสแกนในระดับดี แต่ไม่มีการตกแต่งภาพที่ดี

หรือขนาดของภาพไม่ละเอียดพอ

6. HQ ย่อมาจาก High Quality หมายถึง ภาพแสกนอย่างดี พื้นหลังขาว ลายเส้นและตัวหนังสือเห็นชัด

ตามมาตรฐานการสแกนภาพการ์ตูน

7. Link หมายถึง URL, Web Address ตัวอย่างเช่น http://www.pantip.com

8. Delay ของบอร์ด หมายถึง Delay ในการตั้งกระทู้พันทิปที่กระทู้ที่ตั้งจะไม่แสดงในรายการ

List กระทู้ทันทีและอาจทำให้เกิดการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อนได้

9. Sample Spoil หมายถึง การนำภาพ LQ หรือภาพแอบถ่ายด้วยกล้อง Digital มาลงก่อน HQ จะออก

10. Text, Text Script หมายถึงคำพูดที่อยู่ในการ์ตูนซึ่งอาจมีคนรวบรวมออกมา

หรือแปลไว้ให้สามารถอ่านได้โดยไม่มีรูป

11. LC หมายถึง License ในที่นี้หมายถึงการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์ในประเทศไทย

12. Non-LC หมายถึง การ์ตูนที่ไม่มีลิขสิทธิ์ในประเทศไทย

13.....(เพิ่มเติมได้ภายหลัง โดยให้เลื่อนข้อความนี้ลงไปเป็นข้อถัดไป)*หมวด 2 ข้อที่เกี่ยวกับกฏพันทิป และกฏหมายลิขสิทธิ์โดยตรง*

0. (คำอธิบาย) กฏในหมวดนี้ เป็นกฏข้อห้าม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการผิดกฏ ของบอร์ดพันทิปโดยตรง

และเกี่ยวข้องกับกฏหมายการละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อนสมาชิกควรปฏิบัติตามและระมัดระวังการกระทำที่ผิดกฏ

(0.1) ตามกฏหมาย การ์ตูนที่มี LC ในประเทศไทย สามารถ Spoil ได้ในจำนวนหน้าที่จำกัด ในลักษณะของ

การแนะนำ, ตัวอย่าง ซึ่งสามารถเลือกมาโพสต์ได้ ไม่เกินราวๆ 30% ของหน้าทั้งหมด(ดูเพิ่ม ข้อ 3.)

(0.2) สนพ.เจ้าของลิขสิทธิ์ในประเทศไทย ตกลงยินยอมให้มีการ Spoil ในห้องการ์ตูนเว็บไซต์พันทิป

ได้ตามคำอธิบายข้อ 0.1 ทั้งนี้หากกระทู้ใดได้รับการทักท้วงจากตัวแทนของสนพ. ขอให้สมาชิกแก้ไข

และปฏิบัติตาม

1. กรุณาปฏิบัติตามกฏของบอร์ดพันทิปอย่างเคร่งครัด จาก http://www.pantip.com/cafe/rules.html

2. ห้าม Spoil ภาพการ์ตูนมังงะ ที่เป็นภาษาอื่นนอกจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น (เช่นฉบับแปลภาษาอังกฤษ,

จีน, ฝรั่งเศส) เนื่องจากผิดกฏหมายลิขสิทธิ์ ในแง่การดัดแปลงแก้ไขต้นฉบับโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. จากข้อ 0. การ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์ในประเทศไทย ห้ามลลงครบจำนวนหน้า เนื่องจากผิดกฏหมายลิขสิทธิ์

(สำหรับการ์ตูนรายสัปดาห์ เลือกมาได้ประมาณ 5-6หน้า รวมหน้าเปิดตอน หรือ ประมาณไม่เกิน 30%

สำหรับรายเดือน, รายปักษ์ หรือการ์ตูนที่มีจำนวนหน้ามากกว่าปกติในรายสัปดาห์) และโปรดรักษา

จำนวนโควต้าของหน้าที่ลงอย่างมีประโยชน์

4. การดัดแปลงแก้ไขอื่นๆเช่น การตัดช่องต่างๆในแต่ละหน้ามาแปะรวมในหน้าเดียวถือเป็นการแก้ไขต้นฉบับ

และละเมิดลิขสิทธิ์ชัดเจน ไม่ควรกระทำ

5. จากข้อ 2. ถ้าเป็นการ์ตูนที่ยังไม่มีลิขสิทธิ์ในประเทศไทยสามารถลงครบจำนวนหน้าเต็ม

และสามารถลงหน้า HQ ซ้ำกับหน้า LQ ที่อาจลงก่อนได้ แต่ห้ามขัดกับมารยาทข้อ 1.

6. ไม่ลง Link ที่นำไปสู่หน้าเว็บ หรือมีเนื้อหาในหน้าอื่นของเว็บนั้นที่มีการ Spoil อย่างผิดกฏหมายลิขสิทธิ์ในประเทศไทย

7. หากเกิดปัญหาที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ในแง่กฏของบอร์ดหรือปัญหาทางลิขสิทธิ์ ให้ติดต่อสอบถามจาก Admin

ผู้ดูแลของบอร์ดพันทิปเท่านั้น

8.....(เพิ่มเติมได้ภายหลัง โดยให้เลื่อนข้อความนี้ลงไปเป็นข้อถัดไป)*หมวด 3 มารยาท และกติกาในการ Spoil เพื่อการอยู่ร่วมกัน*

0. มารยาทเหล่านี้เป็นข้อพึงระลึก พึงปฏบัติ เพื่อรักษาความเป็นระแบบ และความพอใจแก่ทุกฝ่าย

รวมทั้งลดสิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหาหรือเกิดความรำคาญแก่สมาชิกโดยรวมหมวด 3.1 เกี่ยวกับการ Spoil การ์ตูนที่มี LC

1. งดการ Sample Spoil การ์ตูนที่มี LC ด้วยภาพถ่ายด้วยกล้อง Digital หรือภาพ LQ เนื่องจาก

กฏข้อตกลงทางลิขสิทธิ์ทำให้โควต้าจำนวนหน้าในการโพสต์มีจำกัด

2. การโพสต์ Spoil การ์ตูนแบบ LC ควรจะเลือกหน้าให้ดีก่อนนำมาโพสต์เช่น หน้าที่มีเนื้อหา หรือดูน่าสนใจ

เนื่องจากกฏข้อตกลงทางลิขสิทธิ์ทำให้โควต้าจำนวนหน้าในการโพสต์มีจำกัด ไม่ควรลงหน้าที่ไม่มีความหมาย

หรือขอแค่ได้ลงโดยไม่สนใจถึงเนื้อหา ซึ่งอาจสร้างความไม่พอใจ/รำคาญแก่สมาชิกอื่นและอาจถูกลบได้

(2.1) เจ้าของกระทู้, ความเห็น หรือรูปภาพ ที่ถูกลบสามารถคัดค้านได้ตามหมวด 0 ข้อ 5. และ 6. โดยข้อสรุป

ที่ได้ไม่ว่าจะความเห็นของส่วนรวม/ผลโหวต/ความเห็นAdmin อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามขอให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

3. จากข้อ 2. กรุณาอย่าใช้การลบหน้าอื่นเพื่อสปอยหน้าใหม่อย่างพร่ำเพรื่อ จนเกินจำนวนโควต้าอย่างไม่จำเป็น

เพราะอาจทำให้ถูก สนพ.เจ้าของลิขสิทธิ์เพ็งเล็งและเกิดปัญหากับเพื่อนสมาชิกในบอร์ดได้

4. การ์ตูนมังงะของโชเน็นจัมพ์รายสัปดาห์ (เช่น Naruto, One Piece, Bleach เป็นต้น) ไม่ควรทำก่อน

วันศุกร์/เสาร์ เนื่องจากอาจเกิดปัญหากับทางต้นสังกัดญี่ปุ่นดังที่เคยเกิดมาแล้ว (อ่านหมวด 4 หมายเหตุข้อ 1. เพิ่มเติม)

โดยเฉพาะการ์ตูนเรื่องที่มีลิขสิทธิ์ในประเทศไทยเป็นสำคัญ

5. ขอความร่วมมือ กรุณาประกาศในกระทู้ว่า การ์ตูน LC เรื่องที่ลงนั้นๆเป็นของ สนพ.ใดในประเทศไทย

โดยการระบุชื่อ สนพ. เจ้าของลิขสิทธิ์ในประเทศไทย เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษในกระทู้นั้นๆ

เพื่อสนับสนุนการซื้อการ์ตูนฉบับลิขสิทธิ์ของไทย และสนับสนุน รายสัปดาห์ของ สนพ.นั้นๆ ด้วย

6. หากภาพสปอยใดมีภาพที่ล่อแหลม กรุณาทำเซ็นเซอร์/ลบ/เบลอ บนรูปนั้นด้วย

7......(เพิ่มเติมได้ภายหลัง โดยให้เลื่อนข้อความนี้ลงไปเป็นข้อถัดไป)หมวด 3.2 เกี่ยวกับการ Spoil การ์ตูนที่เป็น Non-LC

1. การ์ตูน Non-LC สามารถ Spoil ได้อย่างอิสระรวมทั้งการ Sample Spoil ตราบที่ยังไม่มี

สนพ.ใดซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาในประเทศไทย และไม่มีการทักท้วงหรือห้ามปรามจากต้นสังกดญี่ปุ่น

2. ไม่ควรตั้งกระทู้ซ้ำซาก/ซ้ำซ้อน (กรุณาดู มารยาทหมวด 3.3 ข้อ 1., 2. และ 3. เพิ่มเติม)

3. สามารถลงภาพ HQ ที่ซ้ำกับหน้าที่อาจจะมีการโพสต์มาก่อนได้ โดยไม่ต้องลบภาพเดิม

4. สามารถลงเต็มจำนวนหน้า ต่อตอนได้ เนื่องจากไม่มีลิขสิทธิ์

5.....(เพิ่มเติมได้ภายหลัง โดยให้เลื่อนข้อความนี้ลงไปเป็นข้อถัดไป)หมวด 3.3 มารยาทอื่นๆโดยรวม

1. ไม่ตั้งกระทู้ Spoil หรือ Sample Spoil รูปภาพซ้ำซาก/ซ้ำซ้อนกับคนอื่น

2. จากข้อ 1. ถ้าการซ้ำซ้อนเกิดจาก delay ของบอร์ด ให้เหลือกระทู้ที่ตั้งก่อน(ดูจากเวลาโพสต์)ไว้เป็นหลัก

3. การตั้งกระทู้ Spoil ในเรื่องที่เคยมีการ Spoil ตอนก่อนหน้านั้น ให้ใช้วิธีการ {แตกประเด็น} จากกระทู้เดิม

(3.1) สามารถแตกประเด็นได้โดนการกดปุ่ม "ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่" ที่อยู่ข้างล่าง

ของช่องแสดงความคิดเห็นในกระทู้เดิม

4. วิธีการเขียนหัวข้อกระทู้ในการ กรุณาเขียนตามรูปแบบมาตรฐาน เพื่อให้สมาชิกอื่นสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย

4.1 วิธีการเขียนหัวกระทู้ตามมาตรฐาน "[Spoil][ลิขสิทธิ์] ชื่อเรื่อง เลขตอน ชื่อตอน" โดยชื่อตอนอาจมีหรือไม่มีแล้วแต่ความ

เหมาะสม (เช่น ชื่อตอนอาจมีการสปอยหัวกระทู้, ยังไม่ทราบชื่อตอน เป็นต้น)

4.2 จากข้อ 4.1 ตัวอย่างหัวกระทู้การ์ตูนลิขสิทธิ์ "[Sopil][LC] Naruto 999 ซาสึเกะมาแล้ว" เป็นต้น

4.3 จากข้อ 4.1 ตัวอย่างหัวกระทู้การ์ตูนไม่มีลิขสิทธิ์ "[Sopil][Non-LC] Tu Love Ru 999 ตอนนี้ดีอีกแล้ว" เป็นต้น

4.4 ตัวอย่างการ Spoil แบบอื่น "[Spoil][LC] Text Naruto 999", "[Sample Spoil][Non-LC] Psyren 999" เป็นต้น

4.5 การเขียนหัวกระทู้นี้สามารถยืดหยุ่นได้แล้วแต่ความเหมาะสม แต่อย่าลืมใส่คำว่า [Spoil] ที่หัวกระทู้เป็นสำคัญ

5. ถ้าไม่แน่ใจว่าเป็น Spoil ปลอมหรือไม่ ควรไปตรวจสอบให้ดีก่อนจะนำมาลง

6.....(เพิ่มเติมได้ภายหลัง โดยให้เลื่อนข้อความนี้ลงไปเป็นข้อถัดไป)8หมวด 4 คำอธิบายเพิ่มเติม (หมายเหตุ)*

0. หมวดนี้เกี่ยวกับคำอธิบายเฉพาะกิจ, คำอธิบายเพิ่มเติม หรือหมายเหตุสำหรับข้อสงสัยจากกฏกติกามารยาท

และระเบียบในการอยู่ร่วมกันข้างต้น

1. ในอดีตเมื่อไม่นานเคยเหตุการณ์ต้นสังกัด สนพ.ชูเอฉะ จับผู้ปล่อย Spoil จากโชเน็นรายสัปดาห์หลายราย

เนื่องจากปล่อย Spoil เร็วเกินเหตุ ถึงขั้น Spoil ออกก่อนที่รายสัปดาห์จะวางแผงเป็นวันๆ ผลสรุปจาก

เหตุการณ์นี้ทำให้หลายฝ่ายเป็นห่วง จึงเกิดข้อตกลงในการ Spoil ที่จะทำกันหลังวันศุกร์/เสาร์เป็นต้นไป

โดยเฉพาะการ์ตูนจากโชเน็นรายสัปดาห์ของสนพ.ชูเอฉะที่มีลิขสิทธิ์ในประเทศไทย เป็นต้นมา

(ในที่นี้ การปล่อย Raws จากญี่ปุ่นก็มีการสัญญากันเองในหมู่ชาวต่างชาติผู้ปล่อย HQ รวมทั้งกับ

สนพ.ในญี่ปุ่นว่าจะชะลอการปล่อย ไปช่วงท้ายสัปดาห์แทน)

2. กระทู้ซ้ำซาก/ซ้ำซ้อน หรือกระทู้ flood ได้แก่การตั้งกระทู้ของสมาชิกหลายคนในเวลาไล่เลี่ยกันในเรื่องเดียวกัน

เช่นครั้งหนึ่งเคยมีการ Sample Spoil รวมทั้งกระทู้ถามความเห็นจากผู้ที่อ่าน Spoil ต่างประเทศมาแล้วนับสิบ

กระทู้ต่อกัน หรือกระทู้ School Rumble ที่เคยมีการตั้งกระทู้ Spoil หน้าเดียวกันติดๆกันหลายกระทู้จากสมาชิก

หลายคน ซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ หรือความรำคาญแก่สมาชิกอื่นๆในห้องการ์ตูนได้

3. Scanlation ในภาษาอื่น(ดู หมวด1 ศัพท์เฉพาะข้อ 3.) ถือเป็นสื่อละเมิดลิขสิทธิ์ชัดเจน ในแง่ การดัดแปลงแก้ไข

ต้นฉบับ รวมถึงผู้ปล่อย Scans จากserver ต่างประเทศไม่ได้คำนึงหรือปฏิบัติตามสัญญา ไม่ได้รับ

การยอมรับให้นำมาใช้ในการ Spoil ภาพการ์ตูนมังงะในพันทิป ทั้งการ์ตูนที่มี LC และ Non-LC

ตามข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกรวมทั้งการอนุญาตจาก สนพ.เจ้าของลิขสิทธิ์ในประเทศไทย

4.....(เพิ่มเติมได้ภายหลัง โดยให้เลื่อนข้อความนี้ลงไปเป็นข้อถัดไป)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อความนี้คัดลอกมาจาก http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A6679664/A6679664.html ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2551 12.00 โพสโดย มิกิโอะ อิตโต้ ค่าหัว1ล้านเบรี(พิมพ์ทางการดูบ้าง) *-*

มีความคิดเห็นยังไงบ้างนะ *-*
Anime

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา