ถามเรื่อง Targeting หน่อยครับ

อ่านทั้งในเกมและนอกเกมแล้วก็ยังงง ใครช่วยอธิบายเป็นภาษาไทยทีครับ ^-^:;;;ไม่เข้าใจแบบ A B C แล้วแต่ละคนใช้แบบไหนกันครับ?====================================[patch1.17b] Patch 1.17b NotesSystem[dev1035] Target filter cycling has been removed from targeting mode A, and targeting mode C adde./targetmode (/tmode) [subcommand]

 >>Subcommands

 a Activate targeting mode A

 b Activate targeting mode B

 c Activate targeting mode C

 * Activating targeting mode C will set the target filter to ALL.

 * The default targeting mode is A.[dev1083] A new text command has been added which allows players to specify targeting behavior when pressing confirm without a target selected./directtarget (/dtar) [subcommand]

 >>Subcommands

 on  Toggle direct targeting on.

   (Overrides active targeting mode to render all characters selectable.)

 off Toggle direct targeting off.

   (Determines selectable targets based on current targeting mode.)

 Toggle between on and off when no subcommand is specified.

 * The default setting is off.Final Fantasy Xiv Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา