ถ้าเอาgundamทุกตัวมาสุ้กันใครจะรอดเป็นตัวสุดท้าย

ถ้าเอาgundamทุกตัวทุกภาคมาสุ้กันใครจะรอดเป็นตัวสุดท้าย1.โดยนักบินแต่ละคนใช้หุ่นสุดยอดที่สุดของตัวเอง เช่น คิระ ใช้Strike Freedom Gundam

โดม่อน ใช้ god gundam2.โดยนักบินแต่ละคนใช้ท่าสุดยอดหรืออาวุธสุดยอดของตัวเองได้ เช่น เทิร์นเอกันดั้ม

ใช้ ท่าผีเสื้อแสงจันทร์ ได้ โดมอน ใช้ ผ่ามือทลายสวรรค์love love(ท่าที่ใช้กะเรน) ได้

กาโต้ใช้ หัวรบนิวเครียร์ได้
Super Robot Wars Games

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา