ทำไมผมลองทำ Bronze Scale ด้วย lv smithing ตามที่ guide บอก มัน failed ตลอดเลย

ทำไมผมลองทำ Bronze Scale ด้วย lv smithing ตามที่ guide บอก มัน failed ตลอดเลย ( ประมาณ 2-3 stack แล้ว )
Final Fantasy Xi Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา