บอร์ดมันเงียบ เอา atmacite มาให้อ่านเล่น

Info taken from Bluegartr and WikiStat of LV1-5 Atmacite

http://wiki.ffxiclopedia.org/wiki/Atmaciteข้อมูลจาก Test server ประมาณว่า Atmacite จะถึง LV10

และมี stat ตามนี้Atmacite of Mysticism: MP+4% AGI+4 MAB+5

Atmacite of Rapidity: MND+10 Fast Cast+4 Snapshot+4

Atmacite of Preparedness: VIT+5 INT+4 MDT-4%

Atmacite of Deluges: Enmity+10 VIT+10 sTP+10 DA+2%

Atmacite of Promises: MND+4 RAcc+5 Waltz Potency+20% Song Casting Time -4%

Atmacite of Latitude: MND+4 Subtle Blow +5 TP Bonus +50 Haste +2%

Atmacite of Finesse: INT+5 Ratt+4 RAcc+10 Magic Burst Damage+20

Atmacite of Coercion: STR+4 AGI+4 Accuracy+5 Regain+2

Atmacite of Destruction: MP+50, MAB+10, Fast Cast +2

Atmacite of Onslaught: DEX+4 AGI+10 Spell Interruption Rate Down 20%

Atmacite of Devotion: MND+10 Enmity-10 Sphere Refresh +1

Atmacite of Temperance: DEF+20 HP+50 DEX+4

Atmacite of Discipline: HP+5% All Attributes+1 MDB+5 Save TP+20
Final Fantasy Xi Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา