ปฏิวัติ รัฐประหาร ต่างกันตรงใหน มาเรียกให้ถูกกันเถอะ

ไม่ค่อยได้โพสท์กระทู้สาระนานละ ขอสักที แต่ก่อนอื่น

[font size=3 color=red]งดวิพากย์วิจารณ์การเมืองนะครับ[/font]


คนไทยยังคงสับสนและใช้ปนกันอยู่ ระหว่างคำว่าปฏิวัติ และ รัฐประหาร บางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแต่ละคำแปลว่าอะไร วันนี้โอกาสดีมาจำแนกคร่าวๆให้ฟังปฏิวัติ [V] overthrow, See also: stage a revolution, Syn. เปลี่ยนแปลง, ปฏิรูป, Example: ผู้นำทหารปฏิวัติไม่สำเร็จเลยต้องหนีออกนอกประเทศรัฐประหาร [N] coup d'etat, See also: overthrow a government, Example: การขึ้นสู่อำนาจของเขานั้นไม่ใช่ได้มาโดยการทำรัฐประหาร แต่ได้มาโดยการส่งเสริมการเคลื่อนไหวของนักศึกษาปัญญาชน, Thai definition: การใช้กำลังยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงรัฐบาลrevolution [N] การปฏิวัติ, Syn. mutiny, rebellion, revolt

revolution [N] การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง, Syn. innovation, transformation

revolution [N] การหมุนหนึ่งรอบ, Syn. circle, rotation

revolution [N] วัฏจักร, Syn. cyclecoup [N] รัฐประหาร, See also: ปฏิวัติ, Syn. revolution, overthrow

coup d'etat [N] การรัฐประหาร, See also: การชิงอำนาจ, การปฏิวัติ, Syn. putsch, takeover*coup d'etat อ่านว่า คู-เด-ทาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี 2541 ให้ความหมายทั้ง 2 คำนี้ไว้ว่าคำ : รัฐประหาร

เสียง : รัด-ถะ-ปฺระ-หาน; รัด-ปฺระ-หาน

คำตั้ง : รัฐ; รัฐ-

ชนิด : น.

ที่ใช้ :

ที่มา :

นิยาม : การใช้กำลังยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงรัฐบาล.

ภาพ :

อ้างอิง :

ปรับปรุง : 98/4/2

คำ : ปฏิวัติ

เสียง : ปะ-ติ-วัด

คำตั้ง : ปฏิวัติ

ชนิด : น.

ที่ใช้ :

ที่มา : (ป. ปฏิวตฺติ)

นิยาม : การเปลี่ยนแปลงระบบ เช่น ปฏิวัติอุตสาหกรรม, การเปลี่ยนแปลงระบอบการบริหารบ้านเมือง เช่น ปฏิวัติการปกครอง.

ภาพ :

อ้างอิง :

ปรับปรุง : 98/4/2

ซึ่งเราจะใช้ในโอกาสต่างๆดังนี้ (จริงๆแล้วถ้าไม่ได้ใช้จะดีกว่า)

ปฏิวัติ ใช้คำนี้เมื่อมีการยึดอำนาจและล้มล้างระบบการปกครองเดิม ไปสู่การปกครองอีกรูปแบบหนึ่ง เช่น

"สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไปสู่ ประชาธิปไตย"

"สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไปสู่ สังคมนิยม"

"สังคมนิยม ไปสู่ ประชาธิปไตย"

ในไทยเคยมีการปฏิวัติ 1 ครั้ง คือเมื่อปี 2475 คณะราฎร ล้มระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเพื่อเปลี่ยนแปลงมาสู่ระบอบประชาธิปไตยรัฐประหาร ใช้คำนี้เมื่อมีการยึดอำนาจและดำเนินการผลัดเปลี่ยนรัฐบาลไปสู่รัฐบาลใหม่ โดยที่ยังคงระบบการปกครองเดิมไว้

รัฐประหารในประเทศไทย..เพียบ ลิสท์ไม่ไหวอยากอ่านไปเซิร์ชกันเองฮ่ะฮ่ะฮ่ะ แต่เห็นแว๊บๆในทีวีว่า 9ครั้งแถม รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 ที่ยกเลิกไป http://www.local.moi.go.th/law1.htm
Miscellaneous

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา