สมช.เด็กแฉ"นร.-นศ." "ฟรีเซ็กซ์-ขายตัวเพิ่ม"[ หนี่งในจำเลยคือการ์ตูนญึ่ปุ่นอีกแล้

พอดีเมื่อเช้านั้นฟังแบบผ่านๆในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ เลยไปค้นข่าวแบบเต็มๆมาฝากครับ

สมช.เด็กแฉ"นร.-นศ." "ฟรีเซ็กซ์-ขายตัวเพิ่ม"สมัชชาเยาวชน 4 ภาค เปิดโปงในวงเสวนา ระบุวัยรุ่นยุคใหม่คลั่งวัตถุนิยม มีเซ็กซ์โจ๋งครึ่มในโรงเรียน ย่ำวัฒนธรรมท้องถิ่น น.ร.-น.ศ.อีสานฮิตขายตัวเมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) จัดสัมมนาเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เรื่อง "เสียงสะท้อนจากเยาวชน" มีตัวแทนสมัชชาเยาวชนจาก 4 ภาคทั่วประเทศเข้าร่วมประมาณ 400 คนนายพงศกร จันท์พิพัฒน์พงศ์ นักศึกษาเทคนิคสุพรรณบุรี ประธานสมัชชาเยาวชนภาคกลาง กล่าวว่า เยาวชนภาคกลางโดยเฉพาะนักเรียนอาชีวศึกษามีปัญหาตีกันบ่อยมาก สาเหตุมาจากครูอาจารย์มักใช้ความรุนแรงกับนักศึกษาจนเกิดความเก็บกด อีกทั้งครูผู้สอนบางคนมักใช้เวลาในการสอนไปรับงานพิเศษหรือทำงานวิชาการจนไม่มีเวลาดูแลเด็ก เมื่อครูไม่มีคุณภาพ และรัฐไม่สนับสนุนการศึกษาเต็มที่ ย่อมทำให้เด็กไม่มีคุณภาพไปด้วยนายพิเชษฐพล ไทยประสงค์ นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานสมัชชาเยาวชนภาคเหนือ กล่าวว่า ขณะนี้วัฒนธรรมเรื่องเพศของเยาวชนภาคเหนือเปลี่ยนไป วัฒนธรรมล้านนาถูกทำลายหมดสิ้น โดยเฉพาะการแสดงออกทางเพศของเยาวชน กลายเป็นว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายเริ่มต้นจีบและแตะเนื้อต้องตัวผู้ชายก่อน ขณะที่วัฒนธรรมล้านนาเดิมนั้น ทำได้เพียงแตะชายเสื้อ และค่านิยมทางเพศที่ผู้หญิงเสียพรหมจรรย์ครั้งแรกแล้ว ครั้งต่อไปก็ไม่มีผลอะไร ทำให้เกิดปัญหาท้องก่อนวัยสมควร การขายบริการทางเพศตามมา โดยเฉพาะในรั้วโรงเรียน พบว่ามีการแสดงออกทางเพศอย่างเปิดเผย ตั้งแต่การจับมือไปจนถึงการกอดจูบ จึงอยากเสนอให้กำหนดอายุในการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น แม้จะควบคุมไม่ทั้งหมด แต่ถือเป็นการวางกรอบปฏิบัติอันดีงามนายธีรพงศ์ ไพโรจน์ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานสมัชชาเยาวชนภาคใต้ กล่าวว่า เด็กตกอยู่ในกระแสวัตถุนิยม ต้องมีมือถือ คอมพิวเตอร์ และเครื่องประดับหรูหรา ทำให้เด็กทั้งหญิงและชายยอมทุกอย่างแม้เอาร่างกายเข้าแลก ส่วนเยาวชนใน 3 จังหวัดภาคใต้ต้องอยู่กันอย่างหวาดกลัว เพราะไม่รู้ว่าจะถูกลอบทำร้ายเมื่อใด ทำให้กิจกรรมของเยาวชนหยุดชะงักนายนพพล สิทธิเจริญ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนธารทองพิทยาคม ประธานสมัชชาเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ปัญหาเรื้อรังของภาคอีสาน คือ เรื่องการศึกษา ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะเด็กนอกเมืองซึ่งขาดแคลนคอมพิวเตอร์อย่างมาก อีกสิ่งคือวัฒนธรรมอีสานเริ่มถูกลบเลือน เพราะค่านิยมต่างประเทศเข้ามาแทน"ปัญหาการขายบริการทางเพศของวัยรุ่นที่ผ่านมาพบปัญหามากในภาคเหนือ แต่ตอนนี้ภาคอีสานแซงหน้าไปแล้ว มีการขายบริการทางเพศทั้งชาย หญิง และกะเทย ระบาดไปทั่วโรงเรียน รู้ได้จากหากเด็กผู้หญิงจะสะพายกระเป๋าสีแดง ขณะที่ผู้ชายสะพายกระเป๋าสีน้ำเงิน ส่วนกะเทยจะแต่งหน้าสีแดงจัด เด็กผู้หญิง ม.3-4 จะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นแบบรักสนุก ขณะที่เด็ก ม.6 จะยกระดับตัวเองขึ้น มีเครือข่ายเข้มแข็ง ขายบริการเพื่อหารายได้ครั้งละ1,200 บาท เพื่อที่จะไม่ต้องขอเงินพ่อแม่เอามาซื้อของฟุ่มเฟือย ซ้ำรูปแบบยังแพร่ระบาดไปขายบริการผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย นอกจากนี้ เด็กนักเรียนชายมักมีเพศสัมพันธ์กับครูตุ๊ด เพราะถูกบีบบังคับให้แลกกับเกรดดีๆ หรือกับผู้ใหญ่ที่มีหน้ามีตาในสังคม ตัวเด็กไม่กล้าเปิดเผย เพราะกลัวผลกระทบและถูกเล่นงาน" นายนพพลกล่าวด้าน น.ส.ปวีณา แทนขำ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ประธานสมัชชาเยาวชน กทม. กล่าวว่า ปัญหาสำคัญของเยาวชน กทม.คือ ครอบครัวขาดความอบอุ่น ความไม่ปลอดภัยในสังคม และปัญหาสื่อ เช่น การ์ตูนญี่ปุ่นปัจจุบันที่สอนเรื่องเพศ ทำให้เด็กเลียนแบบ โดยมีคำฮิตว่า "ไม่เป็นไรหรอก ใครๆ เขาก็ทำกัน" อีกทั้ง การปล่อยให้มีร้านอินเตอร์เน็ตอยู่ข้างมหาวิทยาลัย ทำให้เด็กเล่นเกมตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันหนึ่ง ส่งผลให้เด็กถูกรีไทร์จากโรงเรียน 500-600 คนนายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก พม.กล่าวว่า ปัญหาเยาวชนเหล่านี้มาจากเด็กขาดภูมิคุ้มกัน ครอบครัวไม่อบอุ่น ครูมัวแต่ทำผลงานทางวิชาการ อย่างในโรงเรียนดังๆ มีนักเรียนห้องละ 60 คน ทำให้ครูดูแลไม่ทั่วถึง อีกทั้งมีปัญหาครูขาดแคลน เยาวชนต่ำกว่า 18 ปี ความจริงมีประมาณ 16 ล้านคน แต่คนไม่ดีมีเพียงไม่ถึง 100,000 คน แต่ทำให้เยาวชนส่วนใหญ่เสียหายไปหมด ทำอย่างไรจะให้โอกาสเด็กเหล่านี้กลับมาเป็นคนดีจากนั้นเวลา 17.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯเป็นประธานประทานโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และกลุ่มเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 134 ราย ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนฯ ทั้งนี้ มีเยาวชนที่มีชื่อเสียงเข้ารับรางวัลจำนวนมาก เช่น สิบโทหญิงปวีณา ทองสุก และ น.ส.อุดมพร พลศักดิ์ นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก 2004 ประเภทยกน้ำหนัก ซึ่งรับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขากีฬาและนันทนาการที่มา มติชน----------------------------------------อ่านข่าวนี้แล้วบอกได้ครับเดียว ว่า เฮ้อ ครับ

เพราะคิดว่า ทำไม่ คุณ ปวีณา แทนขำ เธอจึงออกมาบอกแบบนั้น เพราะผมคิดว่าถ้าจะว่าเรื่องสื่อ ผมว่าละครไทยมันก้ไม่ด้อยไปกว่ากันเลย ในบางเรื่อง เพราะบางเรื่องก็ดีบางเรื่องก็ไม่ดี แบบเดียวกะการ์ตูนญี่ปุ่นที่มันมีทั้งดีและไม่ดี แต่การพูดแบบนี้มันเป็นการเหมารวมเกินไปเลยทำให้คนดีการ์ตูนดีๆเขาเสียไปด้วย

ผมว่านี้คือการพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวและแถมด้วยการเหมารวม เพื่อให้การ์ตูนมันดูเป็นสิ่งย้ำแย่แก่สานตาผู้ปกครองต่อไป ตราบนานเท่านานปล. บางทีเวลาคุณอ่านการ์ตูนในที่สาธารณะก็อย่าแปลกใจถ้าจะมีใครมองคุณด้วยสายตาแปลกๆเพราะเขาอาจจะคิดว่า เฮ้ยๆ คน คน นี้มันเป็นพวกฟรีเซ็กซ์เปล่าว่ะ เพราะมันมาจากบทความนี้นั้นเอง 555 :D
Miscellaneous

ร่วมแสดงความเห็น

...

LeoHousen Sep 22 2004 04:17

มติชน อีกแล้วครับท่าน . . .
...

ExTasy Sep 23 2004 06:19

เฮ้อ..
/me บ่นๆ

แก้ปัญหาจากปลายเหตุ..อีกแล้วสินะ.....
การ์ตูน..โดนอีกแล้วสินะ...
ประเทศไทย....อีกแล้วสินะ....
...

Xesnas Sep 21 2004 22:44

อย่างที่พูดเลยครับ ผมว่าละครมัน....ยิ่งกว่าการ์ตูนอีกนา ไม่กี่วันที่ผ่านมาได้ไปนั่งกินข้าว ที่ร้านเปิดละครอยู่..... มีผู้หญิง 2 คน มาตบตีกันเรื่องแย่งผู้ชาย = = ดูแล้ว..... ถ้ามีคนเลียนแบบละครเรื่องนี้คงตลกพิลึก
...

良一 Sep 21 2004 13:24

คิดได้ยังไง ร้านอินเตอร์เน็ตอยู่ข้างมหาลัยแล้วมีเด็กไทร์เพิ่ม (- -)/

เด็กติดมือถือ บำเรอกามแลกเงินมาซื้อ ไม่เขียนมั่งเล่า

เดี๋ยวนี้ของล่อตาล่อใจมีตั้งเยอะ ทำไมชอบโยนให้การ์ตูน โยนให้คอมพิวเตอร์กันหมดหว่า - Edit by Ryoichi(21 ก.ย. 2547-18:27:29)
...

(*-*)v Sep 22 2004 16:41

การ์ตูนญี่ปุ่นปัจจุบันที่สอนเรื่องเพศ ทำให้เด็กเลียนแบบ โดยมีคำฮิตว่า "ไม่เป็นไรหรอก ใครๆ เขาก็ทำกัน" <--- การ์ตูนเรื่องใหนพูด =.='
ค่านิยมชอบของแพง ของดี ของเด่น ของดัง อยากได้แต่ไม่มีเงินเลยต้องเลือกทางผิดๆเนี้ยนะ มาจากการ์ตูน เห็นตัวเอกหลายๆเรื่องยาจกรับประทาน สอนให้เดินเส้นทางสุจริตจนมีชื่อเสียงทั้งนั้น

เออ....ไม่นับ การ์ตูนอย่างว่า อันนั้นล่ะก็ไม่แน่
...

Blue~N.Sky Sep 23 2004 21:47

ใหนๆลองยกตัวอย่างการ์ตูนที่มันบอก"ไม่เป็นไรหรอก ใครๆ เขาก็ทำกัน"มาหน่อยดิ ทำมาพูดเหมือนรู้จิง
โทษอย่างอื่นไปเรื่อยไม่เห็นโทษตัวเองมั้งเลย
...

[SS]@•-アキト-•@ Sep 22 2004 02:54

จะเหมาว่าการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเดียวไม่ถูกหรอก แล้วพวกภาพยนต์ละ แผ่นซีดีละ และอื่นๆมันก็เป็นสื่อที่เด็กเกิดปัญหาแบบนี้เหมือนกันการ์ตูนญี่ปุ่นดีๆ ก็มี มันมีทั้งด้านบวกและลบนะ ถ้าสมมติเล่นๆ นะ การ์ตูนญี่ปุ่นถูกห้ามนำเข้ามาในประเทศ สุดท้ายก็ต้องหาสื่ออื่นๆ มาอยู่ดี ปัญหามันก็วนเวียนอยู่แบบนี้ไม่สิ้นสุดนะ .............. สิ่งที่จะทำให้เด็กรู้จิตสำนึกนะมันขึ้นกับการดูแลและให้ความรู้ความเข้าใจมากกว่า มาเหมาว่าแบบนี้มันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอก :angry:
( ขอโทษนะครับถ้าข้อความที่พิมพ์ไปเกิดมีปัญหา...แต่ก็น่าโมโหจิงๆ นะมาแก้ปลายเหตุไม่แก้ต้นเหตุ )
...

hideki Sep 23 2004 20:56

วัตถุนิยม .... แล้วคฤหาสน์ รถหรู ตู้เพชรเดินได้ ลูกเศรษฐีว่างงาน ฯลฯ ในละครแทบทุกช่องทุกวันนี่มันส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบพอเพียงสินะ
...

Jiban[AMD Addict] Sep 23 2004 03:14

พวกหนังแผ่นล่ะ ยั่วยวน หวาบหวาม หวีดหวิว เนี้ยไม่โยนไปทางนู้นบ้างล่ะมาโบ้ยใส่การ์ตูนแบบนี้ เหอะๆๆ
พูดไรมาไม่ดูรอบตัวให้หมดก็แบบนี้ มันเหมือนกับว่ากำลังจ้องจับผิดการ์ตูนเลยนะนี่ การ์ตูนดีมีเยอะแยะไปดูอย่าง อิคคิวซังซิ ไมยังอยู่มาได้จนป่านนี้หรือจะเป็นโดเรม่อน ที่อยู่ยงคงกระพันแม้คนเขียนจะเสียไปแล้ว

บลาบลาบลาบลาบลาบลาบลาบลาบลาบลา~~~~~~~~~

/me สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ นะจะบอกให้
...

ArsTraNaGun Sep 22 2004 08:39

การ์ตูนญี่ปุ่นปัจจุบันที่สอนเรื่องเพศ ทำให้เด็กเลียนแบบ โดยมีคำฮิตว่า "ไม่เป็นไรหรอก ใครๆ เขาก็ทำกัน"
<=== การ์ตูนผู้หญิงบางเรื่องครับ เรื่องแบบไม่มีลิขสิทธิ์น่ะ ที่เป็นแบบรวมหลายๆเรื่อง ผมเคยคุ้นๆบทพูดแบบนี้
แต่คำพูดที่พูดแบบนี้ส่วนมากมาจากตัวละครที่นิสัยไม่ดีน่ะครับ
แล้วที่เด็กโดนรีไทร์น่ะ อันนั้นเป็นเรื่องของตัวเขาเองครับ
เพื่อนผมก็เล่น การเรียนก็ดี อันนี้เค้าเรียกรู้จักแบ่งเวลา
บางคนไปนั่งเล่นเป็นครึ่งวัน แต่ผลสอบเค้าก็ออกมาดีมีถมไป
ผมก็ไม่ค่อยชอบนะที่มากล่าวแบบเหมารวมๆแบบนี้ ถึงมันจะมีส่วนบ้างก็เถอะ
แต่ไอ้เรื่องแบบนี้ผมว่าอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่านะครับ
เดี๋ยวนี้ทั้งมือถือ ของหรูหรา ก็มีเยอะแยะ ทำไมไม่ว่ามือถือหรือวัตถุนำสมัยเป็นสื่อล่อมั่งหละครับ
พวกการ์ตูน เกม นี่โดนทุกทีและทุกงาน ไม่รู้จะอ้างอะไรแล้วมั้ง
ปล1.อยากจับมานั่งเข้าหลักสูตรอบรมการ์ตูนญี่ปุ่นซะจริง :D
ปล2.(บ่นส่วนตัว)ไปร้านเกมบางร้าน มีโปรแกรมโกงของเกมบางเกมเตรียมให้พร้อม...
ดูๆแล้วทำให้คุณภาพของผู้เล่นที่เล่นจริงๆจังๆดูต่ำลงไปเลย
/me บ่นๆ...นี่แลประเทศไทย รู้จักแต่วิธีการแก้ที่ปลายเหตุ
...

ยีสต์ Sep 23 2004 12:49

การ์ตูนญี่ปุ่นปัจจุบันที่สอนเรื่องเพศ ทำให้เด็กเลียนแบบ โดยมีคำฮิตว่า "ไม่เป็นไรหรอก ใครๆ เขาก็ทำกัน"
<=== การ์ตูนผู้หญิงบางเรื่องครับ เรื่องแบบไม่มีลิขสิทธิ์น่ะ ที่เป็นแบบรวมหลายๆเรื่อง ผมเคยคุ้นๆบทพูดแบบนี้
เสริม แสดงว่าเต๊คนพูดก็ต้องเคยอ่านสินะเหอๆ
จริงอย่างที่ mkii พูด พูดความจริงแค่ครึ่งเดียวหรือส่วนที่นำมาพูดไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำ แล้วเสนอเหมือนกับมันเป็นส่วนใหญ่ของการ์ตูน
คล้ายๆกับ ยกเอา ส่วนเสีย 10% มาเป็นส่วนดี 90% ยังไงอย่างงั้น จะพูด พูดทั้งสองด้านแบบเป็นกลางๆคงไม่มีใครว่าหรือโมโหอะไร แต่การพูดด้านเดียว มันทำให้ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบด้วย
ส่วนอันนี้
การปล่อยให้มีร้านอินเตอร์เน็ตอยู่ข้างมหาวิทยาลัย ทำให้เด็กเล่นเกมตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันหนึ่ง ส่งผลให้เด็กถูกรีไทร์จากโรงเรียน 500-600 คน
---> ผมเชื่อนะว่ามีส่วน แต่มีส่วนกับคนที่แบ่งเวลาไม่เป็น หัวปักหัวปำ ที่ตั้งใกล้มหาลัยก็แค่ทำให้เล่นง่ายขึ้น ซึ่งขืนตั้งไกลมหาลัย ผมก็คิดว่าผลมันก็ออกมาเหมือนเดิม ดีไม่ดี ไมไปมหาลัยเลยด้วยซ้ำ ยอมโดดมหาลัยไปเล่นไม่เข้าเรียนเลยก็ไม่แน่
...

Tg Sep 23 2004 07:24

ร้านเนตอยู่ใกล้ๆ เลยรีไทร์ 500 คน..... อืมผมเห็นหลายๆคนเล่นเกมส์วันละ 3-8 ชม. แต่ได้เกรด A เกือบหมดแอะ
...

Strikers Sep 23 2004 03:27

การ์ตูนญี่ปุ่นปัจจุบันที่สอนเรื่องเพศ ทำให้เด็กเลียนแบบ โดยมีคำฮิตว่า "ไม่เป็นไรหรอก ใครๆ เขาก็ทำกัน" .....
ทำไมถึงจำได้แต่ประโยคแบบนี้หล่ะครับ น.ส. ปวีณา ...ประโยคดีๆอื่นๆก็มีภมเถไป ผมว่าเป็นที่เด็กมากกว่านะครับ
ผมว่าค่านิยมผิดๆนี่ควรจะนำมา แล้วเตือนให้เด็กเข้าใจว่าเป็นสิ่งไม่ดีจะดีกว่านะครับ (ความคิดผมนะ)
การที่มีการถูกรีไทร์ 500-600 คนนั้นเป็นที่การแบ่งเวลาไม่ดีครับ ผมเคยเจอคนที่เล่นเก่งๆหลายคนผลการเรียนเขาก็ดีออก
เพราะเขามีการแบ่งเวลาที่ดี การที่จะทำเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องยากครับมัมฝึกฝนกันได้

...ที่อ่านมาก็ถูกนะครับ มีหลายอย่างล่อใจทำไมต้องมาโทษที่การ์ตูนกับ คอมด้วยผมไม่เข้าใจผู้ใหญ่เลยจิงๆ...
ผมอยากบอกว่าถ้าไม่มี 2 อย่างนี้มานจะมีพวกคดีฆ่า ชิงทรัพย์(รุนแรงไปมะ?) และพวกอันธพาล ขึ้นมารวมทั้งปัญหาทางด้านเพศ
ไม่ได้ลดลงหรอกครับ เพราะสื่อทาง ทีวี เดี๋ยวนี้มันหนักกว่าการ์ตูนอีกครับ หนังบางเรื่องนี่ผมว่าไม่เหมาะที่จะเอาให้เด็กดูแต่ว่าหนัง
เรื่องนั้นกลับฉายเวลาที่มีเด็กดู.... /me ถ้าไทยทำแบบ ญี่ปุ่น(อาจ)จะแก้ปัญหาได้ จัดช่วงเวลาเลย~
....แต่คงจะยาก....
...

YF-01 Sep 21 2004 16:47

.............อยากถามอย่างเดียว
วัยรุ่นมันต้องโง่เรอะ คิดเองไม่เป็นเลยเรอะ
ใครทำอะไรก้ต้องทำตามเหรอ สื่อมีผลในการทำให้คนๆนึงคิดเรื่องแย่ๆแบบนี้100%เลยเหรอ
ถ้าทำให้ทุกคนเข้มแข็งจากจิตใจได้ เรื่องแบบนี้จะเกิดมั้ย ถ้าคนในบ้านอบรมมาดีพอ เรื่องแบบนี้จะเกิดมั้ย
เอะอะก็โบ้ยให้คนอื่น ประเทศอื่น ทำไมไม่คิดมั่งว่าทที่สังคมเสื่อม เป็นเพราะไม่รู้จักโทษตัวเองกันบ้าง
/me อยากบอกว่า วัยรุ่นไม่ได้โง่นะเฟ้ย คิดเองเป็น ไอ้ทีทำตามไม่ลืมหูลืมตาน่ะ "โง่"เพราะ"โง่" ไม่ได้โง่เพราะเป็นวัยรุ่น
หยาบคายไปขออภัย แต่ส่วนใหญ่พวกที่พูดแบบนี้น่ะ ไม่เคยอ่านการ์ตูนหรอก หลับหูหลับตาเรียนๆๆๆๆๆ แล้วได้เกรดดีๆ เสร็จแล้วก็มองคนอื่นว่าโง่เพราะเกรดน้อยกว่า (คนที่ไม่เป็น ขออภัยอีกที ไม่ได้เหมาว่าคนขยันเรียนแบบไม่สนใจเรื่องอื่นต้องเป็นแบบนี้นะ แต่เจอเยอะเท่านั้นเอง)
/me "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" ..........ไอน์สไตน์
...

Cygnus Sep 21 2004 18:06

"ไม่เป็นไรหรอก ใครๆ เขาก็ทำกัน"
มะเหนโผล่มาซักกะนิด...งี่___ จัง......
...

malibu Sep 22 2004 09:37

วัยรุ่น วัตถุนิยม ฟรีเซ็กซ์งั้นเหรอ

ผมว่าผู้ใหญ่มันก็บ้าวัตถุ บ้ากามเหมือนกันละครับ
...

RAN Sep 22 2004 09:59

คำตอบที่อ้างว่าเห็นคนโน้นทำ คนนั้นทำ ในการ์ตูนทำ หนังทำ เกมทำ เพื่อนทำ เลยทำตาม อะไรทั้งหลายเนี่ยที่ใช้เป็นข้ออ้างเวลาโดนจับได้ว่าทำอะไรผิดเนี่ยเป็นคำตอบที่ ไร้ความรับผิดชอบและห่วยสุดๆในข้ออ้างแล้ว การที่พูดอย่างนี้เนี่ยก็เป็นเสมือนการปัดความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่นเท่านั้นเอง เพื่อที่จะได้ลดโทษของตัวเองลง คงไม่มีใครที่จะปัญญาอ่..ขนาดที่เห็นเขาทำกันเลยทำตามเนี่ย ก็ทำไปซะทุกเรื่องหรอกนะ เพราะถ้ามีจริงก็คงพึลึกละ คนที่พูดประโยคแบบนี้ออกมาเนี่ยขอถามหน่อยนะครับท่านนั้นไม่มีจุดยืนของตนเองเลยเหรอครับถึงจะได้ปลิวไปตามกระแสนะครับ คนเรานั้นย่อมมีความนึกคิดเป็นของตัวเองมีความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวอยู่แล้วนะ
ผมขอพูดเรื่องเรียนหน่อยนะคนที่เรียนเก่งแต่ติดการ์ตูนก็มีอย่างเพื่อนผมเนี่ยได้ที่ 1 ของห้องหลักสูตรพิเศษที่รวมเเด็กเก่งไว้เนี่ย ออกจะบ่อยแต่ก็เห็นอ่านเบอร์เซิก นีออส โคนัน เลยทำไมคะแนนดีหรืออีกคนที่ติดคัดไปค่ายฟิสิกส์โอลิมปิคตอนตั้งแต่ ม.3 (ที่ไปนี่แค่ไปเข้าค่ายเก็บตัวนะไม่ใช้ตัวแทนไปแข่ง) เนี่ยก็เล่นเกมส์แบบที่เรียกว่าไม่บอกไม่เชื่อว่าเป็นเด็กเรียนเก่งเพราะก็พูดแต่เรื่องเกมส์ ประเด็นก็คือการที่เกมส์ส่งผลต่อการเรียนนั้นใช่อาจจะส่งผลต่อคนกลุ่มหนึ่งแน่นอนแต่นั้นคือกลุ่มที่ไม่อาจควบคุมตนเองได้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นความผิดของเจ้าตัวเองเพราะก็มีตั้งหลายคนที่วันๆเล่นเกมส์ อ่านการ์ตูนแต่คะแนนก็ดี ไม่มีปัญหาพฤติกรรมด้วยจึงอย่าไปเหมารวมกันซิท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯเป็นประธานประทานโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และกลุ่มเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ------< ขอบ่นหน่อยเถอะว่าพิธีกรเนี่ยชวนหาเรื่องมาก ๆ ตอนที่ให้ซ้อมร้องเพลงเยาวชนไทยเนี่ยตอนแรกก็ร้องกันเสียงระดับเพลงชาติ แล้วพอจบก็พูดว่าไม่ได้แล้วก็ให้ตะโกนว่า เยาวชน พอตะโกนเสร์จก็พอให้ร้องระดับเนี่ย คิดดูให้ร้องเพลงเยาวชนไทยดังแบบเพลงเชียร์ตอนแข่งกีฬาสี ตั้ง 2 นาที่กว่าๆ ร้องซ้อมอยู่ 3-5 รอบ คิดอะไรของเขาอยู่เนี่ย แล้วที่ให้ไปซ้อม ตั้ง 3 ชั่วโมงเนี่ยก็แค่ร้องเพลงกับท่องคำปฏิญาณตนแค่นั้นเอง ไม่เข้าใจความคิดท่านคนจัดเวลาจริงๆ แต่เมื่อวานเห็นคุณปุรชัยแล้วก็พวกนักกีฬาแต่ไม่เห็นว่ามีใครบ้างอ่ะโดนฝูงชนที่ขอลายเซ็นบังแต่ไม่ยักกะเห็นคุณอภิรักษ์แหะในกำหนดการมีเขียนไว้แต่ไม่เห็นแหะสงสัยจะกวาดสายตาไม่ดีพอ

ขออภัยมานะที่นี่หากคำที่ใช้นั้นรุนแรงเกินไปหรือทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ขอโทษครับ
...

塔馬マサキ Sep 23 2004 09:16

เริ่องเดิมๆ..... แน่นอนการ์ตูนอีกแล้วครับท่าน ทั้งปีคิดออกมุขเดียวรึไงน่ะสำหรับแพะ
แล้วไอ้อบายมุขอย่างอื่นมีตั้งเยอะไม่โทษล่ะ? หนังสือปกขาว หนังแผ่น บลาๆๆๆ ไอ้พวกนี้ที่เห็นชัดๆว่ามันชัวร์อยู่แล้ว ทีอย่างนี้ไม่พูด ขายกันให้ควัก ไอ้ "โป๊มั้ยเพ่ๆ 3แผ่น100 ไม่พอใจเอามาเปลี่ยนได้ สนมั้ยเพ่" คงไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้ๆอยู่ว่าไอ้ประโยคคุ้นหูนี่น่ะมันมีให้ได้ยินแถวๆไหนบ้าง และแหละที่ได้ยินมันก็ไม่ได้มีแค่แหล่งเดียวด้วย
รึว่ามีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังเลยพูดไม่ได้ เรื่องเงินๆทองๆผลประโยชน์และอีกหลายๆอย่าง เอะอะโทษการ์ตูนไว้ก่อน

เรื่องเพศไงๆมันก็ต้องรู้อยู่แล้ววันยังค่ำ แทนที่จะสอนให้ความรู้ที่ถูกต้องไปเลยก็จบ มัวมาแต่เหนียมอาจไม่ได้เรื่องอยู่เนี่ย พอเกิดเรื่องแน่นอนก็ต้องหาแพะ ไอ้การ์ตูนเนี่ยมันทำให้คนเป็นคนมาหลายคนแล้ว การ์ตูนดีๆมีตั้งเยอะ กรุณาอย่าเหมารวบยอดครับว่าการ์ตูนทุกเรื่องมันเลวเป็นต้นเหตุของความเสื่อมต่างๆ หลายๆคนอยู่กับการ์ตูนมาตลอด อยู่ได้เพราะการ์ตูน ก็แน่ล่ะเพราะบุพการีหลายๆท่านน่ะเคยมีเวลาว่างให้เด็กซะที่ไหนล่ะ เวลาไม่เคยมีให้ความรักความอบอุ่นอยู่ดูแลสั่งสอนลูกตัวเองรึ อย่าหวัง Make Money ดีกว่าเยอะ วันๆพ่อแม่ลูกได้อยู่พร้อมหน้ากันรึเปล่าเหอะ

แล้วไงหลายๆคนที่อยู่ได้ถึงทุกวันนี้อยู่กับการ์ตูนมาตลอดก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร (อย่างน้อยๆก็แถวๆนี้คงมีอยู่เพียบ รึว่าไม่จริง เถียงเซ่ :p ) แต่ไอ้ปัญหามันก็ใช่ว่าจะไม่มีแต่ส่วนที่มีมันก็แค่ส่วนน้อยจริงๆ แต่สุดท้ายก็โทษอยู่ดี (เพราะอย่างอื่นมันโทษไม่ได้นี่เนอะ) นี่แหละผู้ใหญ่ เรื่องแย่ๆยังมีอีกเยอะ ค่านิยมทางวัตถุเพิ่มขึ้นคุณธรรมในจิตใจคนก็ถดถอยตามกันไป น่าเอาไปเขียนสมการถดถอยนะ หึหึ

การ์ตูนกับคอมน่ะไม่ผิด ทุกสิ่งมีทั้งดีและโทษขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้สิ่งนั้นในด้านไหน มันขึ้นอยู่กับคนเราเองแหละ

/me ทุนนิยม... ชริ

อ้อ ไอ้พวกเล่นเกม ติดเน็ต แต่ได้ A ช้วนก็มีนะ ทีอย่างนี้ไม่หามาพูดหรือเอามาตีแผ่หน่อยรึว่ามีเคล็ดลับยังไงถึงทำได้ เอ หรือว่าไม่ใช่ข่าวเสียๆหายๆเขียนไปก็คงขายไม่ออก บนหน้าหนังสือพิมพ์จะมีสักกี่ฉบับกันเชียวที่ลงข่าวที่มันยกระดับจิตใจของมนุษย์ - Edit by Tohma Masaki(21 ก.ย. 2547-22:19:25)
...

Next Sep 22 2004 15:13

จึงอยากเสนอให้กำหนดอายุในการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น แม้จะควบคุมไม่ทั้งหมด แต่ถือเป็นการวางกรอบปฏิบัติอันดีงาม
<---- เป็นมาตรการที่กำปั้นทุบดินมั่กๆ.....คนพูดก็เป็นนศ.ก็น่าจะรู้ว่ามันไม่มีโอกาสที่จะได้ผลแม้แต่1%เลยนะเนี่ย = =' กำหนดอายุสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เที่ยวกลางคืนอะไรก็ยังห้ามไม่ค่อยจะได้เลย....
...

Hagane no Tamashi Sep 23 2004 02:55

ว่าจะไม่พูดอะไร เพราะพูดไปก็เท่านั้น ไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง (แน่ละสิบ่นในนี้จะได้อะไรขึ้นมาหว่า
แต่ถูกใจประโยคเนี่ย

บนหน้าหนังสือพิมพ์จะมีสักกี่ฉบับกันเชียวที่ลงข่าวที่มันยกระดับจิตใจของมนุษย์ <---------

( - -)b
เห็นมีแต่ข่าวฆ่ากันตายทุกวี่ทุกวัน ประชากรมันล้นโลกแล้วสินะ
...

Arata Sep 22 2004 13:26

เรื่องทำนองนี้อีกแล้ว ไม่มีอะไรจะโทษแล้วหรือไงเนี่ย
ทั้งที่จริงแล้วยังมีสื่ออื่นๆอีกเยาะที่นำเสนออะไรที่มันไม่เหมาะสม
ของทุกอย่างมีดีและเลวปนกันไปขึ้นอยู่กับตัวของเราเอง
...

พวกผมมีลูกกับลีฟ Sep 23 2004 22:30

ขยับร็อคเขย่ารัก << เรื่องนี้แหงๆ
เรื่องอื่นเลยโดนลูกหลงไปด้วย >.<
...

Suzaku Sep 23 2004 21:38

ธรรมดาน่า โทษอย่างอื่นไว้ก่อน เอาให้ไกลดัวเองเข้าไว้ผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้มีวิธีปัด วามรับผิดชอบเยอะแยะ โทษเนท โทษการ์ทูน ก็ว่ากันไป
...

the_netZ Sep 22 2004 15:50

ผมว่า เค้ามองอะไรตื้นเกินไป ถึงการ์ตูนเรื่องนั้นๆจะมีตัวละครออกมาพูดจริงๆว่า ไม่เป็นไร ใครๆเขาก็ทำกัน แต่ผมไม่เคยเห็นตัวละครแนวๆนี้ในการ์ตูนเรื่องนั้นๆได้ดิบได้ดีเลยนี่ครับ เค้าก็สอนเหมือนกันนะว่า ถ้าทำแบบนั้นแล้ว มันก็จะไม่ได้รับการยอมรับอะไรในสังคมซักเท่าใหร่ คนเขียนการ์ตูน ประเทศเค้า เมืองเค้า ยกว่าเป็นอจารย์เลยเชียวนะ ถ้าเค้าไม่มี จรรยาบรรณพอ คงไม่มีใครทะเล่อทะล่าเรียกคนที่ยึดอาชีพนี้ว่า อาจารย์หรอกครับ

ผมไม่เข้าใจจริงๆ ที่ออกมาพูดแบบนั้น กะจะปิดหูปิดตาวัยรุ่นไทยทุกอย่างเลยหรือไง
ตั้งแต่ครั้งก่อนนู้น ที่ลงข่าวว่า วัยรุ่นไทย IQ ต่ำ เพราะสื่อการศึกษาแคบ พอมีอินเตอร์เนต + เครื่องคอมราคาถูกลง หาเล่นกันได้ง่าย
แล้วก็ยังออกมาว่า ออกมาบ่นกันอีก จะบีบคั้นอะไรกันนักหนา

ตามความคิดผม การลองผิดลองถูกถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในชีวิตครับ ไม่มีอะไรมีค่ามากกว่าการลองผิดลองถูกอีกแล้ว แต่ในเมื่อผู้ใหญ่ในสังคมไทยยังเป็นกันซะแบบนี้ ผมว่าพอดีอะ ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด รู้แต่ ทฤษฏี ไม่เคยทดลอง

ใหนๆก็พูดแล้ว ตอนนี้ ผมรู้สึกหดหู่ใจกับระบบการศึกษาระดับมัธยมของไทยเอามากๆ เมื่อก่อน ผมเรียนวิชาทางสายวิทยาศาสตร์ มีการทดลอง ลงแลป ได้ทำจริง รู้เห็นจริง แต่เดี๋ยวนี้อะไร แลปแห้งครับ ครูมาเขียนกระดาน แล้วมาบอกว่า ทำงี้แล้วมันต้องได้แบบนี้ คงจะรู้กันจริงๆหรอกนะ ออกจากห้องก็ลืมแล้ว

ขออำภัยที่เบี่ยงประเด็นไปนิด แต่ใหนๆเข้ามาบ่นแล้ว ก็ขอบ่นหน่อยละกันครับ

พวกคุณทำกับอนาคตของชาติแบบนี้หรือ
อยากฝากไว้เท่านี้ล่ะครับ คุณๆผู้ใหญ่ที่คิดแบบนี้ ทั้งหลาย
...

リリース Sep 23 2004 07:52

อืม ถ้าจะโทษการ์ตูนกันจริง ๆ ผมว่าการ์ตูน ญ แนวบอยเลิฟ หรือ พวกขยับร๊อคเขย่ารักน่ะ น่ากลัวกว่าการ์ตูน ช ที่เตะต่อยนะฮะ

แต่ของทุกอย่างมีดีมีโทษฮะ ทำไมดีแต่มาว่าการ์ตูนกับเกมส์ล่ะฮะ ที่หนังแผ่น VCD ที่คนไทยทำกันเอง อันนั้นไม่ R ไม่ X กว่าเหรอฮะ ?

และที่สำคัญการกระทำของตัวเราเองไม่ใช่เหรอฮะ ? ที่สำคัญที่สุด เวลาเราทำผิดเราก็ควรโทษตัวเราเองก่อนนะฮะ
...

l2anger Sep 24 2004 18:15

ผมว่าเรื่องเนี่ยมันควรจะอยู่รวมๆในเรื่องสังคมรอบตัวเด็กที่มีปัณหามากกว่านะไม่ใช่ตีกรอบรัด เกมส์/การ์ตูน เลยคนที่มันพูดเนี่ยมันมีหัวคิดมั้ยเนี่ย ? ทีพวกผู้ใหญ่ไม่เห็นจะพูดเกี่ยวกะความเลวในวัยพวกเขามั่งออกจะเยอะและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเด็กก็เอามาเลียนแบบก็มีถมไป
...

Exsodide Sep 24 2004 08:13

เรื่องของการหาแพะสักตัวมารับบาปไปและการโทษการ์ตูนมันไม่มีผลย้อนกลับอยู่แล้ว ไม่มีใครบิ๊กๆมาช่วยแก้ต่างให้(มีมาแก้ต่างให้แต่เส้นไม่ใหญ่เลยมันเลยไม่ค่อยสนใจ)ไม่เหมือนสื่ออี่นๆที่มีบิ๊กๆมาดูแลแก้ต่างเสมอๆ การ์ตูนจึงเป็นที่รองรับความเน่าของเยาว์ชนอย่างหลีกไม่ได้หนีไม่พ้น สังเกตุได้ถ้ามีข่าวเยาว์ชนไม่ดี การ์ตูนจะเป็นสื่อต้นๆที่โดนเฉ่งก่อนเลยทุกครั้งไป ทำให้ผมรู้สึกว่าเขาดูถูกคนอ่านการ์ตูนมากราวกับไม่มีสมองตรองไร เห็นไรเป็นลอกเลียนแบบเสียหมด ไม่รู้จักแยกแยะบ้าง โดนชักจุงบ้าง และอื่นๆอีกมากมายที่แสดงให้เห็นว่าคนอ่านการ์ตูนเป็นโง่งี่เง่าไรประมาณเนี้ย ซึ้งคนตัดสินนั้นอ่านการ์ตูนยังไม่จบซักเล่ม เปิดผ่านๆหน้าสองหน้าก็ตัดสินแล้วง่ายดีจริงๆ

ผมก็อ่านการ์ตูนหลายสิบปีแล้ว ตามประสบการณ์แล้ว คนที่อ่านการ์ตูนจริงๆส่วนมากแล้วจะรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดเสียมากกว่าเพราะในการ์ตูนส่วนใหญ่ก็จะแยกชัดว่าดีเป็นไงเลวเป็นไง ถึงมันจะประกอบด้วยความรุนแรงบ้าง บ้าบอบ้าง ลามกบ้าง แตสิ่งเหล่านี้ก็พาไปถึงจุดที่ว่าเลวจุดจบเป็นไง ดีรับผลไง อยู่เสมอๆเกือบทุกเรื่อง แล้วทำไมเราจะไม่รู้ว่าดีเลวเป็นไง แล้วพวกเราไม่รู้หรือว่าจะเลือกทางไหน ทำไม่ชอบดูถูกพวกเรากันจัง

จริงอยู่อาจจะมีพวกที่ไปก่อเหตุตามข่าวบ้าง แต่สาเหตุเกิดจากอ่านการ์ตูนแล้วไปทำเลยงั้นหรือ งั้นใครอ่านการ์ตูนเสร็จก็ไป จี้ ปล้น ข่มขื่น ต่อยตี ขายตัว มั่วยา (เอาให้ครบ) เลยล่ะซิ คนเราจะทำผิกน่ะมันไม่ใช่แค่เหตุผลแค่นี้หรอกมันต้องมีหลายอย่างประกอบมากมาย แต่มันก็ยังพยายามจะชี้ให้สังคมคิดตามว่าการ์ตูนเนี้ยตัวปัญหาเลยล่ะ ต้องจัดการก่อนเสมอๆ หลายครั้งพ่อแม่บ้างคนเอาการ์ตูนลูกไปเผา(ข้างบ้านเนี้ยเลย)เพราะสื่อบอกว่าการ์ตูนสร้างความรุนแรงและการขายตัวมั่วเซ๊กซ์ให้เด็ก เด็กนั้นนั้งร้องไห้แทบตายเลย(เผาไปเป็นกล่องๆนี้) ผมเลยต้องไปอธิบายให้พ่อแม่เขาเข้าใจว่ายังไง แต่พ่อแม่เขาเชื่อสือมากกว่า ปัจจุบันเด๊กนั้นเลิกอ่านการ์ตูนไปแล้วแต่แทบไม่คุยกับพ่อแม่เลย ทั้งที่เมื่อก่อนรักกันจะตาย งานนี้เลยไม่รู้จะโทษใครดี คุณคิดดูแล้วกัน จบแล้ว บ่นยาวเป็นตาแก่ตามเคย ขอบคุณที่อดทนอ่านเน่อ

/me ดีน่ะไม่แสดง แสดงแต่ไอ้ที่ไม่ดี สังคมคงจริงลง จริงลง ล่ะโยม สาธุ
...

kross Sep 23 2004 05:10

หนัง rate ในพันทิพย์มีตรึมเยอะกว่า หาง่ายกว่า แต่เขาไม่พูดถึง เพราะผู้ใหญ่ก็ดู มั้ง เลยไม่อยากแต่ะต้องเด๋วเข้าตัว ดังนั้นต้องลงกับ comic anime game แค่นี่ วนไปวนมา
...

Rach Sep 23 2004 07:26

เอิ้กๆๆ:lol:อ่านแล้วก็ไม่แปลกใจหรอก บางเรื่องดูงี่เง่านะ แต่ในบางประเด็นผมก็ว่าเข้าท่าแฮะ
เอ...แต่ผมก็ทั้งอ่านการ์ตูน ทั้งเล่นเกม เล่นเนท ของหรูๆก็อยากได้นะทำไมจะไม่อยากได้ แต่ทำไมผมยังเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอยู่ล่ะ การเรียนผมก็ไม่เห็นจะเสียนี่

เด็กนักเรียนชายมักมีเพศสัมพันธ์กับครูตุ๊ด เพราะถูกบีบบังคับให้แลกกับเกรดดีๆ<---------- อ่านแล้วฮาก๊าก

จึงอยากเสนอให้กำหนดอายุในการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น <------------- มันจะทำยังไงฟระ:ah: ใครจะเปนคนตรวจตราล่ะ ทำละเมิดจะมีโทษยังไงล่ะนี้..........เฮ่อ
...

HoL Sep 24 2004 09:07

ปัญหาเยาวชนเหล่านี้มาจากเด็กขาดภูมิคุ้มกัน ครอบครัวไม่อบอุ่น ครูมัวแต่ทำผลงานทางวิชาการ อย่างในโรงเรียนดังๆ มีนักเรียนห้องละ 60 คน........ <------- This sentence, how many times we have been read and listen?
Why Thailand so interesting in what "นักวิชาการ" but no body try to do it.
...

ฮามุฯ แฮมสเตอร์ว่างงาน Sep 24 2004 01:39

เอาตาไปไว้ไหนกันหมดครับ
การ์ตูนญี่ปุ่นอาจมีส่วน แต่ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกครับ แล้วก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่ด้วย
ตัวใหญ่มันอยู่นี่ "หนังสือพิมพ์" ครับ ลงมันทุกวี่ทุกวัน เด็กโดนข่มขืน วัยรุ่นข่มขืน แหล่งมั่วสุม วิธีมั่วสุม
อีกทั้งข่าวอาชญากรรมสารพัดกลโกงที่ผู้ร้ายทำ สารพัดครับ
เคยคิดจะละอายบ้างไหมครับ คุณหนังสือพิมพ์ครับ
อย่าเถียงนะครับว่าไม่จริง
...

ChikageChan Sep 24 2004 17:36

วิธีแก้ปลายเหตุ ของมติชนอีกแล้วครับท่าน
...

อัครเทวดามหาเทพ Sep 22 2004 12:11

น่าย้ายเกมเมอร์ ไปตั้งประเทศต่างหาก ดูซิ ประเทศที่ไม่มีเกม มันจะมีเด็กขายตัวน้อยลงมั้ย ถ้าหากเหลือแต่ผู้ใหญ่หื่นกามเต็มเมือง
...

Chrono Sep 24 2004 13:25

ทำไมมันไม่เบื่อกันซักทีนะ... โดยมากแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่ที่สิ่งของหรอก...มันอยู่ที่ตัวคนมากกว่า...

การ์ตูนญี่ปุ่น...มันก็เข้ามาตั้งเป็นสิบปีแล้ว แล้วทำไมเมื่อก่อนมันไม่มีปัญหาล่ะ?
ที่พูดมาเนี่ย มันก็แค่โทษในสิ่งที่ตัวเองและคนในสังคมส่วนใหญ่ไม่ต้องการมากกว่าไม่ใช่เหรอ?
ทั้งๆที่มันมีสิ่งยั่วยุมากกว่านี้แท้ๆ แต่ทำไมคนพูดไม่คิดจะพูดล่ะ? นี่เหรอความคิดระดับตัวแทนนักศึกษา?


แล้วก็สื่อ...นร.ไทยไปแข่งขันทางวิชาการได้รางวัลมา ลงข่าวแค่กรอบติ๊ดเดียว.... ทีเรื่องฆ่ากันตายลงภาพชวนสยดสยองให้ดู... สมควรมั้ยเนี่ย?
/me รึว่าเราจะแก่แล้วนะ.... (ทั้งๆที่เพิ่งบรรลุนิติภาวะไปไม่นานเนี่ยนะ?)
...

coconut Sep 22 2004 18:19

น่าเบื่อจริงๆ พวกมนุษย์ที่อ่อนแอหนิ ทำเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วมาโทษการ์ตูนอีก....
(ชักเบื่อเรื่องแบบนี้ของสังคมประเทศไทยแล้วแฮะ...)
...

เอี๊ยด Sep 25 2004 18:17

สุดท้าย(พูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ย)มันก็อยู่ที่ "จิตสำนึก" แต่ละคนในการเลือก "ทางชีวิต" ว่าจะไปในทางเจริญหรือทางเสื่อม การโทษปัจจัยต่างๆ มันดูปลายเหตุเกินไป ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นเลย คนไทยแ_งชอบโยนกลอง ความผิดความไม่ดีไม่ยอมรับ
...

SaGa Cross Fight Sep 25 2004 16:22

ข่าวแบบนี้อีกละ เห็นบ่อยมากๆ บนหน้าหนังสือพิมพ์ เซ็งจะแย่อยู่ละ(แต่มันก็คือความจริงนี่นะ)
"ฟรีเซ็กซ์-ขายตัวเพิ่ม" มันเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยสำหรับยุคนี้ที่จิตใจคนเริ่มต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด จะให้นั่งนึกๆ ถึงต้นสายปลายเหตุมันก็ใช่ที่นะครับ เอาเป็นว่าคนยุคนี้คงต้องพยายามยอมรับกับความเป็นจริง(ที่โหดร้าย)ที่มันเกิดขึ้น แล้วค่อยๆ กันแก้ไขหรือป้องกันจากสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นเอากันเองหล่ะครับ
เอาง่ายๆ ครับ เรื่อง Sex เนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติก็จริงแต่สังคมไทยยังถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะเอามาพูดหรือแสดงกันที่สาธารณะชนครับ จริงๆ นิดหน่อยพองามสำหรับผมแล้วก็ไม่เสียหายนะครับ(จับมือ, โอบเอว ทำนองนี้ผมว่าไม่เสียหายมากนะครับ <--- ผมยังทำเลย ฮา) แต่ถ้าจะให้เลยเถิดไปถึงไหนมันก็เกินไปครับ ไม่รู้จะพูดไงดีเหมือนกันแฮะเรื่องพวกนี้(1 ในปัญหาโลกแตกได้เลยมั้งน่ะ?)
สุดท้ายนี้ขอฝากเตือนสติคุณสุภาพบุรุษทั้งหลายแหล่ไว้ซักนิดนะครับ "ช่วยให้เกียรติผู้หญิงและอย่าเห็นเขาเป็นเพียงของเล่นระบายความต้องการของคุณอย่างเดียวนะครับ เพราะถ้าคุณทำแบบนั้นก็เท่ากับว่าคุณก็เป็นคนนึงที่เพิ่มปัญหาให้สังคม และระวังไว้ด้วยเถิดว่าสิ่งที่คุณทำไปมันจะย้อนกลับมาหาคุณและครอบครัวในสักวันนึง"
/me ไม่ได้กระทบกระทั่งใครเลย แค่อยากจะบ่นมานานแล้วเพราะเริ่มทนไม่ได้กับสังคมอันเลวแหลกสมัยนี้
/me อนาคตของลูกหลานจะเป็นยังไงต่อไปกันนะ...
/me ขอโทษด้วยถ้ามันไปตรงกับใครเข้าโดยบังเอิญ (ยกโทษให้คนแก่เถอะนะครับ^^')
...

BIN Sep 24 2004 15:08

ดีเลวอยู่ที่คนซะส่วนใหญ่นะครับ
...

wing_0 Sep 24 2004 04:58

มีหนังไทยอยู่หนึ่งเรื่องนะ ฉายทางช่อง 7
ไปดูสิเวลาประมาณ 18.30 น. เป็นสงครามแย่ง....ของท่านชายออย่างเรานะ
แล้วก็แย่งสมบัติอะไรสักอย่าง
มีแฝดด้วยนะ
แต่คำพูดนะ ไม่ได้ความเลยละ สุดๆ
หรือไปดูหนังไทยนะที่ฉายตอน 08.05 น. ช่อง 7 เช่นเดิม คำพูดนะสุดยอดเลยละ
หนังไทยบางเรื่องนะ ไม่มีดีเลยละ ทั้งเรื่องเอาแต่ ดื่มๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่คิดบ้างหรือว่าจะมีคนเอาเป็นแบบอย่งนะ
ถ้ามีความคิดก็นะเราว่า 1 ทำเรื่องระเด่นรันได ออกมาเลยดีกว่านะตัวร้ายแทบไม่มีเลยละ
...

pock Sep 23 2004 18:14

เอาอีกแล้ว เอะอะอะไรก็การ์ตูนหมด อะไรไม่ดีให้การ์ตูน แล้วสิ่งดีๆหล่ะเคยมีให้มั้ยเนี่ย

ติดต่อเรา