แจก AIR Visual Art Book (CG)

ตัวอย่างเรียกน้ำย่อย

[font color=yellow]censor URL ทั้งหมด เนื่องจากข้างในมีภาพไม่เหมาะสม

ทั้งนี้ได้ฝากคนอื่นโหลดมาดูพิสูจน์แล้วว่าโป๊จริง

ทีหลังถ้าจะแจกเพราะรักจะแจกจริงๆ ขอให้ตัดภาพโป๊ออกด้วย

เพราะบอร์ดนี้เด็กเยอะ ไม่ควรแจกของประเภทนี้

[/font]อ้างอิงจาก กฎ กติกา มารยาท ของบอร์ด (ก่อนแก้ไขเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 48)

======== Quote =========

3. ห้ามใช้ข้อความที่เป็นคำหยาบคาย ลามก อนาจาร หรือยั่วยุให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง

หมายถึง ขอให้นำเสนอความคิดเห็นและคำพูดด้วยความสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ ห้ามนำเสนอภาพโป๊ เรื่องลามก หรือสิ่งลามกอื่นๆ เนื่องจากมีผู้เยาว์อ่านบอร์ดนี้เป็นจำนวนมาก และควรพิจารณาคำพูดของตนก่อนทำการโพสต์ ว่าจะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดใจหรือไม่พอใจในซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ความขัดแย้งและความวุ่นวายในบอร์ดในที่สุด นอกจากนี้ผู้ที่กระทำตนไม่เหมาะสม หยาบคาย หรือทำตนผิดกาลเทศะ มักไม่ได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นๆในสังคม บอร์ดจีจีแห่งนี้จึงต้องการรักษาไว้ซึ่งความสุภาพ เพื่อส่งเสริมนิสัยอันดีงามของเยาวชน และเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของบอร์ด

======= end of quote =======ใครดูดไปแล้วช่วยโพสต์หน่อยละกัน- Edit by Moji(12 พ.ค. 2548-22:02:43)

- Edit by Moji(12 พ.ค. 2548-22:02:57)
Gallery

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา