แจ้งเรื่องราชการครับ(บัตรประชาชนขึ้นค่าธรรมเนียม)

คือวันนี้เราไปทำบัตรประจำตัวบัตรใหม่มา แล้เวก็มารู้เมื่อตอนที่จะออกจากที่ว่าการละนะ เขาบอกว่าสิ้นเดือนนี้ค่าธรรมเนียมในการทำบัตรปรุชาชนหรือใดๆที่เกี่ยวกะบัตรประชาชนนะ สิ้นเดือนนี้ จะเริ่มมีการประกาศใหใช้อัตราต่างใหม่ จากเดิมในราคาค่าธรรมเนียมเดิม 20 บาท ทุกอย่าง จะเปรี่ยนเป็น 200 บาทต่อเดือน โดยเริ่มใช้ในต้นเดือนหน้านี้ ดังนั้นใครที่บัตรยังเป็นรุ่นเก่าอยู่หรือ ที่กะลังจะหมดอายุนะครับ แนะนำว่าควรที่จะรีบไปจัดการเสียก่อนที่จะได้เสีย 200 นะนะ
Miscellaneous

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา