Classic Controller เติมเต็มการควบคุมแบบเดิมๆของ Nintendo Wii

ในงาน E3 2006 ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nintendo Wii ที่น่าสนใจหลายอย่าง ซึ่งเรื่อง Controller ของ Wii ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนจับตามอง สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาล่าสุดใน Controller ของ Wii ก็คือลำโพงบนตัว Remote และ คอนโทรลเลอร์แบบธรรมดาที่ใช้ชื่อว่า Classic Controller หลายๆคนเห็นแล้วคงโล่งใจเกี่ยวกับความกังวลว่า Wii จะมีเกมธรรมดาๆให้เล่นกันหรือเปล่า

Wii Remote

- การเชื่อมต่อ

- ไร้สายแบบ Bluetooth

- เชื่อมต่อพร้อมกันสูงสุด 4 ชุด

- ห่างจากจอ TV ได้ 5 เมตร

- การควบคุม

- Poiter

- Motion Censer

- Switch ปิด/เปิด

- ปุ่ม A, B และปุ่มกากบาท(ทิศทาง)

- ปุ่ม -, Home และ +

- ปุ่ม 1 และ 2

- อื่นๆ

- ระบบสั่น

- ลำโพง

- ช่องต่ออุปกรณ์เสริม

Nunchuk

- การเชื่อมต่อ

- ใช้ต่อกับ Wii Remote

- การควบคุม

- Motion Censer

- ปุ่ม C และ Z

- Control Stick

Classic Controller

- การเชื่อมต่อ

- ใช้ต่อกับ Wii Remote

- การควบคุม

- ปุ่ม A, B, กากบาท(ทิศทาง), X, Y, L, R, ZR, ZL (ปุ่ม L และ R เป็นอนาล็อค)

- L, R Stick

- ปุ่ม -(Select), Home และ +(Start)
News

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา