Dojin Fate

เมื่อตัวละครจาก เฟท มาเล่นเรื่อง He is My Master

[hide=login][URL=http://img44.imagevenue.com/img.php?image=39124_Fate_He_is_My_Master01_122_156lo.JPG][IMG]http://img44.imagevenue.com/loc156/th_39124_Fate_He_is_My_Master01_122_156lo.JPG[/IMG][/URL][/hide]

ข้อมูลสำหรับผู้ร่วมแสดงความเห็น

ต้องร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อนี้ก่อนจ้ะ จึงจะเห็นข้อมูลส่วนนี้


Anime

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา