[GBA]screen shot ล่าสุด MOTHER 3 ได้เห็นฉากสู้แล้ว

ในวันนี้(28 ก.พ.) จะสามารถเปิดกล่องของขวัญใบที่ 7 ได้แล้ว ซึ่งภายในจะมีภาพ screen shot ใหม่ 2 ภาพ โดย 1 ในนั้นเป็นภาพในฉากต่อสู้ภายในเกมNews

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา