Gundam Seed กระทู้รวม Vol.2 (spoiled)

กระทู้กันดั้ม Seed Vol.1

อ้างอิงจากกระทู้ http://www.gamer-gate.net/bbs/view.php?id=18783ขอเชิญคุยกันตามอัธยาศัยเนื่องจากไม่มีใครสนใจทำ Banner กันเลย ก็เลยใช้อันนี้

ไปเรื่อยๆ ใครสนใจยังส่งมาได้เหมือนเดิมนะนะนะนะเรื่อง Spoiledคงต้องบอกว่ากระทู้นี้คงเป็นกระทู้ Spoiled

ใครที่คิดจะเข้ามาก็ต้องยอมรับตรงนี้ ใครไม่อยาก Spoil

ก็เสียใจด้วยที่ต้องบอกว่าอย่าเข้ากระทู้นี้ดีกว่า

- Edit by พี่เมี้ยวของน้องๆ(19 ก.ค. 2548-15:40:32)
Anime

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา