การอยู่ในโรงเรียนอนิเมะ

  • เราควรทำอยางไรเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราเกี่ยวของกับอนิเมะมากที่สุดหรอครับ
  • แล้วจะทำยังไงไม่ให้ผู้อื่นรังเกียจ
  • ควรทำเยี่ยงไรให้คนที่ไม่ชอบดูการ์ตูนมาชอบดูอนิเมะได้ครับ.          หมดคำถาม
Anime Fiction News Miscellaneous

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา