ขอความเห็น ศึก 3เศร้า wii ps3 xbox360

คืออยากจะขอความเห็นเรื่อง wii ps3 xbox360 งะครับ คือเรื่องมีอยู้ว่า ผม พี่ และน้อง เป็นกลุ่มคนรักเกมกลุ่มเล็กๆ ในบ้าน ซึ่งยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอะไรดีระหว่าง wii ps3 หรือxbox360 งะครับ จึงจะขอความเห็นจากชาว GG ให้ข้อมูลที่ระเอียด ข้อดี ข้อเสีย ข้อเครื่อง

wii ps3 xbox360 งะครับขอความกรุณาด้วยครับ

ขอขอบคุนล่วงหน้า
Nintendo Nintendo Club Games

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา