“จิตวิทยากับภาพยนตร์ (Psychi films Project)” ครั้งที่3 จุฬาฯวิชาการ’2548

งาน “จิตวิทยากับภาพยนตร์ (Psychi films Project)” ครั้งที่3 จุฬาฯวิชาการ’2548

พบกับ ภาพยนตร์รางวัลยอดเยี่ยมสาขาต่างๆพร้อมร่วมตีความสัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่และแง่มุมทางจิตเวชไปกับ“นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชื่อดังของเมืองไทย”และ “จิตแพทย์ชั้นนำของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” อีกทั้งร่วมลุ้นรับ ของรางวัลสุดพิเศษในงาน

ศุกร์ 25/11/48

15.00-18.00

Substance disorder ( ยาเสพติดและความรุนแรง )

เรื่อง Trainspotting

อ.ประวิทย์ แต่งอักษร

อ.นพ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุงเสาร์ 26/11/48

9.00-12.00

Mood disorder ( โรคทางอารมณ์และมุมมองชีวิต )

เรื่อง 21 grams

อ. ไกรวุฒิ จุลพงศธร

อ.นพ. สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย

เสาร์ 26/11/48

14.00-17.00

Schizophrenia( โรคจิตเภท )

เรื่อง Shine

อ. กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน

อ.นพ. ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์

อาทิตย์ 27/11/48

9.00-12.00

Sex disorder( ปัญหาทางเซ็กซ์ )

เรื่อง Secretary

อ. สิทธิรักษ์ ตุลาพิทักษ์

อ.นพ.สมชาย มาลสุขุม

อาทิตย์ 27/11/48

14.00-17.00

Child and adolescent psychiatry( ด้านมืดของวัยรุ่น )

เรื่อง All about Lily chou-chou

อ.นันทขว้าง สิรสุนทร

อ.นพ. ณัทธร พิทยรัตนเสถียรสถานที่จัดงาน อาคารอปร.ชั้น3 ห้องประชุมD คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำรองที่นั่งและติดต่อสอบถามได้ที่01-9029870,01-9887390, 09-6867819,07-9989670,01-6122398

โดยผู้เข้าร่วมงาน 100 คนแรกของแต่ระรอบจะได้รับหนังสือที่ระลึกของโครงงานMiscellaneous

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา