ชุด Curse ของ Neptunal Abjuration มี + Slow หมายถึงอะไรครับ

ไม่เข้าใจ ใส่แล้วจะโจมตีช้าลงแล้วส่วนถ้าTHFได้ Haste จะลดเวลาการใช้ fuidama หรือว่า ทำให้โจมตีเร็วขึ้นครับ
Final Fantasy Xi Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา