ถึงเวลา RDM โยน AF เข้าลังบ้างแล้ว ^_^ อุปกรณ์ใหม่ ๆ ใน Patch Genkai 5

ชุด Crimson ใส่ได้ตอน Level 73 (ของ Hi Quality จะใช้ Blood แทน Crimson)weapon - Mistelltain (กระบองมือเดียว) Atk 22 INT+10 MND+10 AutoRefresh

head - Crimson Mask Def34 HP+20 MP+20 弱体魔法スキル+10 AutoRegen

body - Crimson Scale Def53 HP+40 MP+40 INT+10 MND+10 กัน Blaze Damage 10%

hand - Crimson Finger Def26 HP+20 MP+20 Ratk +10 RAcc+10 暗黒魔法スキル+10

leg - Crimson クウィス Def43 HP+25 MP+25 น้ำ สายฟ้า ไฟ ความมืด + 20 移動速度+12% (เดินเร็ว 12%)

boot - Crimson Greeves Def24 HP+15 MP+15 DEX+3 AGI+3 น้ำแข็ง ลม ดินแสง +20

mantle - Rainbow Cape Def7 HP+9 MP+9 INT+3 MND+3 CHR+3

earring - モルダバイトピアス - 魔法攻撃力アップ+5

ring - ビビアンリング - INT+1 MND+1 convert 50hp -> 50mpรวมแล้ว HP+29,MP+229 INT+24 MND+24 CHR+3 DEX+3 AGI+3 ทุกธาตุ +20 เดินเร็ว AutoRegen/AutoRefresh แถมยังบวกเวทย์อีกด้วย ~~ (นี่ Crimson นะ ไม่ใช่ Blood ถ้า Blood เยอะกว่านี้)แต่ ... เกือบทั้งหมดเป็น Rare/Ex ไม่รู้จะหากจากไหน เอิ๊ก ๆ ๆปล ขอโทษ Elenia PT อยู่แล้ว net ตัดต่อต่างประเทศไม่ติด ต้องมานั่งเล่นบอร์ดในประเทศ - -;
Final Fantasy Xi Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา