ประกาศด่วนเรื่องปิดเซิร์ฟเวอร์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (วันศุกร์)

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 (Friday, 20th May 2005) มีความจำเป็นต้องปิดเซิร์ฟเวอร์เป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ 13.00 - 14.00 น. (บ่ายโมง ถึง บ่ายสองโมง) เพื่อทำการโยกย้ายบางประการ

(อันนี้ไม่เกี่ยวกับบอร์ดใหม่ คือเป็นเรื่องของ server ที่ใช้ host บอร์ดจีจี ไม่ได้จะมีการอัพเกรดระบบบอร์ดแต่ประการใด)ทั้งนี้ยังไม่แน่ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าที่กะไว้หรือเปล่า อาจจะเกิน 1 ชั่วโมงก็ได้

จึงแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยทั่วกัน

- Edit by Moji(18 พ.ค. 2548-18:22:32)
Miscellaneous

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา